Zgłoś się do Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”

Czy wiecie jak ratuje się jeże, wiewiórki, maskonury i wieloryby ?

Chcesz zainteresować dzieci tematyką bioróżnorodności i ochrony dzikich zwierząt?

Chcesz pokazać dzieciom jak inne dzieci chronią dzikie zwierzęta a jednocześnie chcesz  wesprzeć ich ochronę i ratowanie?

 Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, to Akcja „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest właśnie tym czego szukasz. Wypełnij formularz i zgłoś swoją grupę przedszkolną lub klasę 0-3 jeszcze dziś!

Dzięki Akcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają życie zwierząt w trzech odmiennych regionach: życie zwierząt morskich w Morzu Arktycznym, życie małych ssaków w Polsce. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, spotkaniom online z zootechnikami z ośrodków ratowania zwierząt oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedzą się jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata, a na koniec będą mogły podjąć decyzję czy chcą wesprzeć ochronę poprzez charytatywny kiermasz.

CEL AKCJI

Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest:

 • zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne oraz lasy Polski.
 • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego,
 • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących obszary arktyczne oraz polskie lasy

Najważniejsze założenia projektu

Chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię ale również chęć działania i ochorny dzikich zwierząt. W I semestrze roku 2021/2022 nauczyciele z ponad 300 placówek poprowadzą nietuzinkowe zajęcia na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata. W wybranym przez nauczyciela tygodniu od 1 października 2021 do 30 stycznia 2022 dzieci zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy o karmieniu jeży czy maskonurów, usłyszą odgłosy lasu i morza arktycznego. Poznają również swoich rówieśników z Islandii, zaangażowanych w ochronę zwierząt i sami zaangażują się do działania.

Grupa będzie miała za zadanie podjąć świadomą decyzję wsparcia finansowego jednego z Centrów Rehabilitacji Zwierząt o którym dowie się w ramach warsztatów. Grupa może chcieć wesprzeć wszystkie zwierzęta lub wybrać jeden gatunek.

W tym celu dzieci, wspólnie z rodzicami lub dziadkami, będą mieć za zadanie wykonania w domu jednej pacynki. Pacynki mogą służyć jako rekwizyty przy prowadzeniu zajęć. Równocześnie równie ważne jest to, by w wybrany dzień (kiermasz świąteczny/ dzień babci i dziadka/ inny dzień między 1 pzździernika a 30 stycznia) zorganizowana została charytatywna sprzedaż pacynek.

Całkowity dochód ze sprzedaży pacynek zostanie przekazany Fundacji CultureLab na wsparcie Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z trzech różnych regionów.

Zgłaszając się do projektu nauczyciele deklarują:

 • chęć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na temat życia dzikich zwierząt w różnych częściach świata
 • chęć zorganizowania spotkania charytatywnego (połączonego ze świętami lub dniem babci i dziadka) na którym to sprzedawane będą charytatywne Pacynki-Zwierzaki

Jakie wsparcie otrzyma nauczyciel?

Każdy nauczyciel, który zgłosi się do projektu, otrzyma od Fundacji wsparcie merytoryczne i szereg materiałów na temat życia i ratowania zwierząt morskich – maskonurów i wielorybów (z Morza Arktycznego) oraz  najmniejszych ssaków Europy – jeży, wiewiórek, zajęcy. Nauczyciel otrzyma:

a) SZKOLENIE ONLINE: Wszyscy chętni nauczyciele będą mogli wziąć udział w jednym z sześciu, 1,5 godzinnych szkoleń online, prowadzonych w październiku i listopadzie 2021. (Dokładne terminy szkoleń zostaną podane w połowie września). Będą one prowadzone we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli z różnych części Polski. Wszyscy nauczyciele, po szkoleniu, otrzymają zaświadczenie w formie pdf.

b) WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI CENTRÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT: W październiku i listopadzie nauczyciele będą mogli wziąć udział w trzech, 40-minutowych warsztatach online prowadzonych przez weterynarza lub zootechnika z Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z Islandii, Polski i Malezji. Warsztaty tłumaczone będą na język polski. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się jak przebiega proces rehabilitacji maskonurów, wielorybów, jeży, wiewiórek czy słoni indyjskich.

c) MATERIAŁY EDUKACYJNE do WARSZTATÓW: 1 października Fundacja dostarczy placówkom filmy, zdjęcia, prezentacje, opowiadania oraz scenariusze zajęć dotyczące życia i rehabilitacji wybranych zwierząt morskich i lądowych.

d) SCENARIUSZ TEATRZYKU: Fundacja CultureLab przygotuje 3 krótkie opowiadania o życiu i ochronie zwierząt z Morza Arktycznego, polskich lasów.  Wszystkie trzy opowiadania będą napisane również w formie scenariusza teatralnego. Zachęcamy, aby jedno z trzech przedstawień zaprezentować rodzicom lub dziadkom jako element kiermaszu charytatywnego na koniec projektu.

e) SZABLONY CHARYTATYWNYCH PACYNEK-ZWIERZĄTEK: Fundacja przygotuje szablony charytatywnych PACYNEK-ZWIERZĄTEK występujących zarówno w opowiadaniach, prezentacjach i innych materiałach edukacyjnych

Promocja i komunikacja

Zależy nam na tym by jak najwięcej osób wiedziało o projekcie „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”. Dlatego w ramach projektu chcemy, by nauczyciel biorący udział w projekcie chociaż raz udokumentował przeprowadzenie zajęć o życiu i ratowaniu dzikich zwierząt na facebooku Fundacji CultureLab (należy wejść na stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać: nazwę placówki /tematykę poruszaną na zajęciach (np. Dzieci oglądały jak ich rówieśnicy z Islandii ratują małe maskonurki z tarapatów) / dopisać hasztag #dzieciakiratujazwierzaki.

Chcąc dodatkowo wesprzeć komunikacje i promocję projektu nauczyciel może (ale nie musi):

 1. Pochwalić się wynikami spotkania charytatywnego na stronie facebook Fundacji (w taki sam sposób jak zajęciami)
 2. Opublikować informacje z realizacji projektu na facebooku lub Instagramie (szkolnym/przedszkolnym/indywidualnym). Jeśli w poście nauczyciel wpisze @TupTupTup.CultureLab , Fundacja będzie mogła odnaleźć wpis i go „zalajkować”.

5 października 2021,  7 grudnia 2021 Fundacja oraz 11 stycznia 2022 Fundacja zorganizuje sesję „Pytania i Odpowiedzi” online. Dzięki temu postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące raportowania i prowadzania projektu.

Raportowanie

Chcąc otrzymać zaświadczenie z prowadzenia zajęć oraz Dyplom dla placówki, nauczyciel musi:

 1. Przeprowadzić min. 1 tydzień warsztatowy poświęcony tematyce Dzikich Zwierząt.
 2. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na facebooku Fundacji CultureLab (należy wejść na stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać: nazwę placówki /tematykę poruszaną na zajęciach (np. Dzieci oglądały jak ich rówieśnicy z Islandii ratują małe maskonurki z tarapatów) / dopisać hasztag #dzieciakiratujazwierzaki.
 3. Zastanowić się wraz z dziećmi, na rzecz których zwierząt (morskich /małych polskich ssaków / dużych ssaków) dzieci chcą stworzyć pacynki, a następnie przeprowadzić akcję charytatywną „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.
 4. Wysłać pieniądze pozyskane z akcji charytatywnej na konto fundacji w ciągu 7 dni od przeprowadzenia wydarzenia. (Nie później niż do 7 lutego 2022 roku).
 5. Wypełnić krótki raport końcowy na stronie http://culturelab.pl do dnia 15.lutego.2022.

Regulamin

Relulamin Akcji można pobrać TU

Transparentność

Gwarantujemy pełną transparentność projektu.

Do 28 lutego Fundacja przygotuje podsumowanie zebranych funduszy raportując na stronię łączną kwotę zebranych funduszy jak i łączną liczbę placówek biorących udział w Akcji.

Wraz z trzema Ośrodkami Ratowania Zwierząt (z Polski, Islandii i Malezji), Fundacja CultureLab stworzyła listę niezbędnych rzeczy potrzebnych do ochrony i ratowania dzikich zwierząt. W lutym 2022, zgodnie z deklaracjami Nauczycieli i Koordynatorów, odpowiednie kwoty zostaną przekazane na rzecz wybranych ośrodków. W zależności od wielkości pozyskanej kwoty, wspólnie z weterynarzami i zootechnikami pracującymi w Ośrodkach Ratowania Zwierząt zostanie podjęta ostateczna decyzja na temat tego na jakie cele przekazane zostaną środki (czy będą to np. bandaże, inkubatorki, ogrodzenia, czipy, leki, żywność etc).

Do 30 czerwca 2022 roku, Fundacja CultureLab opublikuje krótki raport z przeprowadzonej Akcji. Nauczyciele i Koordynatorzy biorący udział w Akcji otrzymają kopię tego raportu.

Poziązane

[subscribe]