Rusza druga edycja Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”

Właśnie ruszyła rejestracja do drugiej edycji Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”! Po raz pierwszy Akcja została przeprowadzona w 2021/22 roku szkolnym. Z materiałami pierwszej edycji możecie zapoznać się tu – https://tuptuptup.org.pl/materialy_drz/

Dzięki Akcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają życie zwierząt w dwóch odmiennych regionach: Morzu Bałtyckim oraz Afrykańskiej Sawannę i lasach tropikalnych. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, spotkaniom online z zootechnikami z ośrodków ratowania zwierząt oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedzą się, jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata, a na koniec będą mogły podjąć decyzję czy chcą wesprzeć ochronę poprzez charytatywny kiermasz.

Cel Akcji

Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest:

 • zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Bałtyckie oraz sawannę afrykańską i lasy tropikalne.
 • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego,
 • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących obszary arktyczne oraz polskie lasy

Chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię, ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. W marcu – czerwcu 2023 roku nauczyciele poprowadzą zajęcia na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata. W wybranym przez nauczyciela tygodniu dzieci zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy, usłyszą odgłosy lasu i morza arktycznego.

Każda grupa/klasa biorąca udział w projekcie będzie miała za zadanie podjąć świadomą decyzję wsparcia finansowego jednego z dwóch centrów rehabilitacji zwierząt, o którym dowie się w ramach warsztatów. W tym celu dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami będą mieć za zadanie wykonanie w domu jednej pacynki. Pacynki mogą służyć jako rekwizyty przy prowadzeniu zajęć. Równocześnie równie ważne jest to, by w wybrany dzień została zorganizowana charytatywna sprzedaż pacynek.

Całkowity dochód ze sprzedaży pacynek zostanie przekazany Fundacji CultureLab na wsparcie Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z dwóch wybranych regionów świata.

Harmonogram działań

20 stycznia – 28 lutego 2023 r. Rejestracja do udziału w Akcji.

1 marca – 15 czerwca 2023 r. Organizacja działań w placówkach edukacyjnych:

 • zorganizowanie zajęć edukacyjnych na podstawie materiałów edukacyjnych TupTupTup,
 • udział w szkoleniach dla nauczycieli (kwiecień 2023) i warsztatach dla dzieci (kwiecień/maj 2023),
 • udostępnienie zdjęć z prowadzonych zajęć z dziećmi na stronach internetowych i w mediach społecznościowych placówek (patrz rozdział Raportowanie poniżej),
 • informacja o przebiegu zajęć na fanpage TupTupTup w Facebook (patrz rozdział Raportowanie poniżej),
 • organizacja zbiórki charytatywnej i przekazanie darowizny.

25 czerwca 2023 r. Ostateczny termin złożenia przez Koordynatora lub Nauczyciela raportu z akcji charytatywnej i rozliczenie z zorganizowanej zbiórki.

25-30 czerwca 2023 r. – Wysyłka dyplomów Nauczycielom i Koordynatorom o udziale w projekcie.

30 lipca 2023 r. – Zamieszczenie na stronie Fundacji raportu merytorycznego i finansowego z przeprowadzonej Akcji.

Jakie wsparcie otrzyma nauczyciel?

Każdy nauczyciel, który zgłosi się do projektu, otrzyma od Fundacji wsparcie merytoryczne i szereg materiałów na temat życia i ratowania zwierząt morskich oraz zwierząt sawanny afrykańskiej i lasów tropikalnych. Nauczyciel otrzyma:

a) SZKOLENIE ONLINE: Wszyscy chętni nauczyciele będą mogli wziąć udział w jednym z trzech 1,5-godzinnych szkoleń online, prowadzonych w kwietniu 2023 r. (dokładne terminy szkoleń zostaną podane w marcu). Wszyscy nauczyciele, po szkoleniu, otrzymają zaświadczenie w formie pdf.

b) WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI CENTRÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT: W maju 2023 r. nauczyciele będą mogli wziąć udział 40-minutowych warsztatach online prowadzonych przez weterynarza lub zootechnika z Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (dokładne terminy szkoleń zostaną podane w marcu). Warsztaty tłumaczone będą na język polski. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przebiega proces rehabilitacji pacjentów.

c) MATERIAŁY EDUKACYJNE do WARSZTATÓW: 1 marca Fundacja wyśle mail z informacją o dostępnych materiałach edukacyjnych na stronie TupTupTup.org.pl.

d) SZABLONY CHARYTATYWNYCH PACYNEK-ZWIERZĄTEK: Fundacja przygotuje szablony charytatywnych PACYNEK-ZWIERZĄTEK występujących zarówno w opowiadaniach, prezentacjach, jak i innych materiałach edukacyjnych.

Raportowanie

Chcąc otrzymać zaświadczenie z prowadzenia zajęć oraz Dyplom dla placówki, nauczyciel musi:

1. Przeprowadzić co najmniej 1 tydzień warsztatowy poświęcony tematyce dzikich zwierząt.

2. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na Facebooku TupTupTup. W tym celu należy wejść na stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać:

 • nazwę placówki
 • tematykę poruszaną na zajęciach
 • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki

3. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na stronie internetowej lub mediach społecznościowych własnej placówki. W tym celu zamieszczamy:

 • zdjęcie z zajęć
 • tematykę zajęć
 • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki
 • tagujemy profil Fundacji CultureLab (Facebook: @TupTupTup.Culturelab, Instagram: @tup_tup_tup)

Jeśli informacja o przeprowadzonych zajęciach została zamieszczona na stronie internetowej placówki, wystarczy zamieścić opis zajęć ze zdjęciami wraz z linkiem na stronę Akcji – http://www.culturelab.pl/dzieciaki-ratuja-zwierzaki-2

4. Zastanowić się wraz z dziećmi, na rzecz których zwierząt (foki czy słonie) dzieci chcą stworzyć pacynki, a następnie przeprowadzić akcję charytatywną „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.

5. Wysłać pieniądze pozyskane z akcji charytatywnej na konto Fundacji CultureLab (dokładny opis procedury znajduje się w regulaminie) w ciągu 7 dni od przeprowadzenia wydarzenia. (Nie później niż do 25 czerwca 2023 roku).

6. Wypełnić krótki raport końcowy na stronie culturelab.pl do dnia 25 czerwca 2023 roku.

Regulamin

Regulamin Akcji można pobrać TU

Transparentność

Gwarantujemy pełną transparentność projektu.

Do końca lipca Fundacja przygotuje podsumowanie zebranych funduszy, raportując na stronię łączną kwotę zebranych funduszy, jak i łączną liczbę placówek biorących udział w Akcji.

Wraz z wybranymi ośrodkami ratowania zwierząt, Fundacja CultureLab stworzyła listę niezbędnych rzeczy potrzebnych do ochrony i ratowania dzikich zwierząt. W lipcu 2023 r. zgodnie z deklaracjami Nauczycieli i Koordynatorów, odpowiednie kwoty zostaną przekazane na rzecz wybranych ośrodków. W zależności od wielkości pozyskanej kwoty wspólnie z weterynarzami i zootechnikami pracującymi w ośrodkach ratowania zwierząt zostanie podjęta ostateczna decyzja na temat tego, na jakie cele przekazane zostaną środki (np. bandaże, inkubatory, ogrodzenia, chipy, leki, żywność etc).

Do 31 lipca 2023 roku, Fundacja CultureLab opublikuje krótki raport z przeprowadzonej Akcji na stronie http://www.culturelab.pl.

[subscribe]