ÚDAJE O UČITELI/UČITELCE, KTERÝ/Á SEMINÁŘ VEDL/A

np 21.10.2022