Zdjęcie z napisem wpsarcie

Nazwa projektu: Wsparcie psychologiczno-edukacyjne dzieci w Ukrainie

Miejsce prowadzenia projektu: Ukraina

Data: 1 stycznia – 30 czerwca 2023 r.

Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat) oraz ich nauczyciele i wychowawcy z Ukrainy

Partnerzy

Logo Programu RITA

Cele  projektu:

  • wsparcie psychologicznoedukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci uciekających z terenów objętych działaniami wojskowymi.
  • Rehabilitacja psychologiczna i wsparcie edukacyjne dla dzieci dotkniętych wojną
  • Zaangażowanie nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, psychologów pracujących z dziećmi, pracowników bibliotek dziecięcych w obwodzie Lwowskim w tematy zrównoważonego rozwoju oraz rehabilitacji psychologicznej dzieci.
  • Poszerzenie wiedzy i doświadczenia zdobytego we współpracy z Yurashky w ramach projektów RITA na inne regiony Ukrainy.

 

Działania:

Od początku eskalacji agresji Rosji w Ukrainie ponad 10 milionów ludzi opuściło swoje domy. W obwodzie Lwowskim osiedliło się ponad 500 tys. osób, z czego większość stanowią kobiety i dzieci. Dziś w regionie przebywa ponad 200 tys. dzieci wewnętrznie przesiedlonych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie ta liczba nie zmaleje, a wręcz przeciwnie na terenie Zachodniej Ukrainy podczas zimy, będzie rosnąć.

Kluczowym jest dla nas zapewnienie wsparcia psychologicznego, które w obecnej sytuacji jest dla najmłodszych jedną z najważniejszych form pomocy. Poczucie bezsilności, niepewność związana z każdym kolejnym dniem, często również wczesna strata rodziców lub bliskich to elementy, z którymi ciężko jest poradzić sobie osobom dorosłym, jak więc mają odnaleźć się w takiej rzeczywistości najmłodsze dzieci?

Nowe, niełatwe okoliczności i potrzeba dostosowania się do nich, to ogromne wyzwanie dla wszystkich ofiar tej wojny. Szczególnie natomiast dla dzieci, które ze względu na swoją naturę i delikatność niewątpliwie są na nie narażone dużo bardziej. Emocje pojawiające się w skutek przeżytych traum mogą przerodzić się w stany dużo poważniejsze dla ich obecnego, jak też przyszłego zdrowia. Nasze działania mają na celu pomóc to złagodzić.

Ponadto, ze względu na duże obciążenie systemu edukacji Lwowa, potrzebne są dodatkowe możliwości edukacji pozaszkolnej. Potrzeba nauczania dla dzieci osób wewnętrznie przesiedlonych otwiera potencjał do nauki o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, będących odpowiedzią na alarmujące wyzwania naszych czasów. Wierzymy, że edukacyjne zabawy o zrównoważonym rozwoju przyniosą wytchnienie od tematów wojny i dadzą możliwość spojrzenia w przyszłość. Nowa wiedza, będzie stanowiła wzmocnienie pokazując, że mamy wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Istotnym elementem edukacji będzie również zwiększenie poczucia solidarności ze światem oraz odpowiedzialności za losy swojego kraju, poprzez przedstawienie Ukrainy, jako nieodłącznego elementu globalnej mapy. Wiedza i doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi – naszego ukraińskiego partnera Yurashki – wskazują, że dzieci chętnie korzystają ze wsparcia psychologów i edukatorów. Cieszą się z możliwości zabawy i spędzenia czasu z rówieśnikami. Chcielibyśmy, aby miały na to dodatkową szansę.

Projekt jest kontynuacją projektu zrealizowanego wiosną – latem 2022 r. Mamy zamiar połączyć doświadczenie i wiedzę naszej Fundacji z zakresu edukacji dziecięcej w oparciu o  Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz lokalnej aktywizacji społecznej z doświadczeniem naszego ukraińskiego partnera Yurashky w dostarczaniu pomocy psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Będziemy koncentrować się na działaniach, które powinny doprowadzić do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • prowadzenie Centrum wsparcia psychologiczno-edukacyjnego dla dzieci;
  • działania mobilnej grupy wsparcia psychologiczno-edukacyjnego dla dzieci w ośrodkach czasowego pobytu osób wewnętrznie przesiedlonych;
  • szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych i bibliotekarzy;
  • tłumaczenie materiałów edukacyjnych na język ukraiński i zamieszczenie ich na stronie internetowej www.tuptuptup,org.pl.