logo mapuj pomoc na tle wstęgi w barwach ukrainy

Nazwa projektu: Mapuj Pomoc (Map Aid) – Mapowanie działań najmniejszych organizacji pozarządowych i wsparcie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych integrujących dzieci ukraińskie.

Miejsce prowadzenia projektu: Polska

Data: 25 marca do 25 czerwca 2023 r.

Beneficjenci:

 • Instytucje i organizacje wspierające ukraińskie dzieci w Polsce, takie jak: ośrodki przyjmowania uchodźców, przedszkola, szkoły, centra kulturalne, ośrodki szkoleniowe dla nauczycieli i lokalne organizacje pozarządowe.
 • Nauczyciele przedszkolni, animatorzy i nauczyciele szkół podstawowych zajmujący się integracją dzieci ukraińskich w wieku od 3 do 10 lat.
 • Dzieci ukraińskie uczęszczające do przedszkoli i szkół.
 • Organizacje, firmy i osoby indywidualne zainteresowane wsparciem integracji dzieci z Ukrainy.

Partnerzy

Cele:

 • Zmapowanie potrzeb 300-2000 instytucji i organizacji wspierających warunki życia i edukacyjne możliwości dzieci ukraińskich w Polsce (w ośrodkach przyjmowania uchodźców, przedszkolach, szkołach, centrach społecznościowych, ośrodkach szkoleniowych dla nauczycieli i lokalnych organizacjach pozarządowych).
 • Aktualizowanie bieżących potrzeb już zmapowanych instytucji.
 • Zwiększenie świadomości lokalnych społeczności o instytucjach w ich regionie. Lokalne organizacje, firmy i osoby indywidualne otrzymują narzędzie ułatwiające wsparcie konkretnych potrzeb w konkretnym miejscu.
 • Potwierdzenie międzyinstytucjonalnych partnerstw, praw człowieka i instytucji pomocy humanitarnej w celu dotarcia do jak największej liczby lokalnych ośrodków wsparcia dla ukraińskich uchodźców.
 • Wsparcie nauczycieli przedszkolnych, animatorów i nauczycieli szkół podstawowych w prowadzeniu działań integracyjnych dla dzieci ukraińskich w wieku od 3 do 10 lat (wsparcie integracji dzieci polskich i ukraińskich).
 • Przygotowanie 15 różnych gier i aktywności. Promowanie gier wśród przedszkoli, szkół i zmapowanych miejsc, które zapewniają aktywności dla dzieci ukraińskich.

Projekt Mapuj Pomoc (Map Aid) odpowiada na potrzeby instytucji edukacyjnych, Ośrodków Szkoleniowych Nauczycieli, Ośrodków Kultury, Ośrodków Społecznościowych, Punktów Tymczasowego Zakwaterowania, Punktów Przyjmowania Uchodźców i innych małych, lokalnych organizacji zapewniających pomoc dzieciom ukraińskim (w zakresie edukacji, zdrowia psychicznego i podstawowych potrzeb życiowych).

Działania w ramach projektu:

 1. Mapowanie potrzeb 300-2000 organizacji i instytucji wspierających warunki życia i edukacyjne możliwości ukraińskich dzieci w Polsce (m.in. ośrodki przyjmowania uchodźców, przedszkola, szkoły, centra społecznościowe, ośrodki szkoleniowe dla nauczycieli, lokalne organizacje pozarządowe).
 2. Aktualizacja potrzeb już zmapowanych instytucji.
 3. Systematyczne przekazywanie informacji o zmapowanych potrzebach odpowiednim instytucjom, organizacjom lokalnym oraz międzynarodowym, zdolnym do reakcji  (większe stowarzyszenia/punkty zdolne do udzielania konkretnej pomocy).
 4. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych na temat instytucji w ich regionie. Lokalne organizacje, firmy i osoby otrzymują narzędzie ułatwiające udzielanie wsparcia dla określonych potrzeb w konkretnym miejscu.
 5. Potwierdzenie międzyinstytucjonalnych partnerstw, instytucji zajmujących się prawami człowieka i pomocą humanitarną, aby dotrzeć do jak największej liczby lokalnych centrów pomocy/wsparcia dla uchodźców.

6. Wsparcie nauczycieli przedszkolnych, animatorów i edukatorów szkół podstawowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat w prowadzeniu działań integracyjnych (wspieranie integracji dzieci polskich i ukraińskich).

7. Promocja gier wśród przedszkoli, szkół i zmapowanych miejsc zapewniających aktywności dla najmłodszych mieszkańców Ukrainy. Przygotowanie 15 różnych gier i aktywności.

8. Wsparcie nauczycieli w zakresie działań integracyjnych poprzez szkolenia oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych.

9. Systematyczne monitorowanie postępów i potrzeb projektu oraz dostosowywanie działań w celu osiągnięcia zamierzonych celów.