Nazwa projektu: Warszawa Lewiego i Dalii – Tup Tup po Warszawie

Projekt współfinansowany przez: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa
Data: sierpień 2019 – czerwiec 2020
Beneficjenci: Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zamieszkujące Warszawę oraz warszawskie rodziny

Cele projektu: zainteresowanie najmłodszych warszawian i warszawianek w wieku od 5 do 12 lat historią, tradycją i kulturą polskich Żydów. W związku z 100. rocznicą urodzin Marka Edelmana (przypadającą w 2019 roku) chcemy przypomnieć, że tuż przed II wojną światową Żydzi stanowili ważną mniejszość narodową i religijną, oraz że sklepy i kramy, teatry, skwery i ulice przepełnione były językiem Jidysz. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i materiały dotyczące mniejszości żydowskiej oraz zachęcenie zarówno nauczycieli, jak i rodziców do poznawania historii, tradycji i kultury polskich Żydów na własną rękę, co zainspiruje do prowadzenia międzypokoleniowych rozmów.

Działania:

Łącznie minimum 3 000 – 4 000 dzieci w sposób bezpośredni skorzysta z projektu. Dodatkowo co najmniej 10 000 warszawianek i warszawian dowie się, że projekt był realizowany.

1. Ponad 1 000 placówek (publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz bibliotek z terenu Miasta st. Warszawy) otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz materiałów edukacyjnych w wersji pdf.

2. 100 przedszkoli otrzyma materiały edukacyjne w wersji drukowanej wzbogacające wiedzę przekazywaną w aplikacji mobilnej.

3. Powstanie 20 różnorodnych form gier/ zabaw/ wyzwań plastycznych przybliżających dzieciom historię, tradycję i kulturę polskich Żydów. Powyższe materiały będą promowane i publikowane na stronie tuptuptup.org.pl w okresie wrzesień 2019 – styczeń 2020 oraz złożone w publikację wysłaną w wersji drukowanej do 100 przedszkoli i dostępną online dla każdej chętnej osoby.

4. 20-40 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach z zakresu „Mniejszości etniczne i kulturowe Warszawy – ze szczególnym uwzględnieniem Żydów”. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Fundację CultureLab oraz eksperta z Muzeum Polin lub Gminy Wyznania Żydowskiego.

5. W okresie styczeń – czerwiec 2020, minimum 40 osób miesięcznie (łącznie ponad 300 osób) pobierze Aplikację „Tup Tup po Warszawie”. Korzystanie z aplikacji na własną rękę umożliwi najmłodszemu warszawianinowi poznanie ciekawostek, legend i historycznych informacji na temat polskich Żydów.

6. Aplikacja uwzględni 15 nowych miejsc, związanych z historią, kulturą i tradycją polskich Żydów.

7. Poprzez różne formy promocji i marketingu o Aplikacji dowie się min. 10% najmłodszych mieszkańców i mieszkanek Warszawy.
Informacje o aplikacji zostaną zamieszone:
– na platformie Warsawtour, gdzie od sierpnia 2018 roku promowana jest aplikacja Tup Tup po Warszawie
– przez jeden wybrany tydzień, w środkach transportu publicznego pojawi się informacja o aplikacji (po uprzedniej akceptacji Biura Edukacji Miasta st. Warszawy)
– na stronie internetowej Miasta st. Warszawy pojawi się informacja o nowej odsłonie
– na stronie portalu edukacyjnego tuptuptup.org.pl (odwiedzanego przez 10 000 osób miesięcznie – której odbiorcami są rodzice i nauczyciele dzieci w wieku 3-12 lat)
– na stronie Działu Edukacji Miasta st. Warszawy (docierając bezpośrednio do edukatorów szkolnych i przedszkolnych, mogących posługiwać się aplikacją w trakcie zajęć grupowych)
Promocja będzie prowadzona także w warszawskich przedszkolach, szkołach, bibliotekach, domach kulury i miejscach edukujących młodzież.
(Dostępność aplikacji w tak wielu punktach nie zagwarantuje oczywiście, że wszystkie dzieci skorzystają z aplikacji w 2019 i 2020 roku. Zapewni jednak, że z miesiąca na miesiąc liczba osób posiadających wiedzę o aplikacji wzrośnie i w ciągu roku duże grono mieszkańców i mieszkanek Warszawy z łatwością wyszuka aplikację miejską.)

8. Minimum 100 opiekunów, rodziców lub wychowawców dzieci pobierze ze strony tuptuptup.org.pl materiały edukacyjne poszerzające wiedzę na temat polskich Żydów.

9. 1 gra terenowa dla 20-50 rodzin z dziećmi.

Kontynuacja projektu Tup Tup po Warszawie