Otwarte Miasta i Wsie — rejestracja na szkolenia z platformy Mapuj Pomoc w Rzeszowie

28 czerwca w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej (Podkarpackie Coordination Group – PCG) prowadzonej przez UNHCR Polska odbędzie się drugie spotkanie kampanii Otwarte Miasta i Wsie. Zespół Mapuj Pomoc przedstawi organizacjom z województwa podkarpackiego nowe możliwości włączania się w działania wspierające mapowanie inicjatyw skierowanych do osób uchodźczych z Ukrainy i zachęci do wymiany wiedzy w tym obszarze. 

29 czerwca odbędą się także stacjonarne szkolenia dla pracowników punktów pomocowych i MOPS-ów. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza — wówczas nastąpi kontakt z naszej strony.

Wybierz miejsce szkolenia
[subscribe]