Trwają obrady Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy

Monika Miłowska i Maria Smelova na obradach Samorządowego Okrągłego Stołu

We Wrocławiu, w Hali Stulecia rozpoczęły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy🇺🇦❗Za nami pierwszy dzień debatowania w 8 podstolikach tematycznych. 

CultureLab we Wrocławiu!

Razem z Moniką Miłowską i Marią Shmelovą w wydarzeniu bierze udział 120 ekspertów, samorządowców i przedstawicieli 40 organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Prezeski naszej fundacji CultureLab wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem rozmowy na temat Edukacji i nauki (razem z przedstawicielami m.in.  Inicjatywy Domu Otwartego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kady Kierowniczej Oświaty, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Edukacji PAFW i UW) oraz Wsparcia Ukrainy, sieci europejskich i współpracy europejskiej (razem  z przedstawicielami m.in. Polskiej Akcji Humanitarnej, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundacji Ukraina, UN Global Compact Network Poland i Urzędów Miasta Wrocław i Gdańsk.

Cel – wypracowanie rozwiązań systemowych

Efektem obrad będzie zbiór rekomendacji zmian prawnych dla wszystkich szczebli administracji państwowej w związku z przyjęciem ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Wkrótce poinformujemy o ustaleniach finalnej wersji tzw. Białej Księgi.

[subscribe]