Rusza platforma MapujPomoc.pl

Mapujpomoc.pl

Rusza platforma MapujPomoc.pl

Mapuj Pomoc odpowiada na potrzeby Punktów Recepcyjnych, Placówek Edukacyjnych, Centrów Doskonalenia Nauczycieli, Domów Kultury, Świetlic Środowiskowych i innych organizacji i instytucji oferujących pomocy dla Ukraińców.

Każda organizacja i instytucja SZUKAJĄCA POMOCY może szybko dodać ogłoszenie i pokazać na MapujPomoc.pl, gdzie działa. W ogłoszeniu zaznacza, jakie są jej potrzeby rzeczowe (żywność, środki, higieny osobistej, materiały papiernicze, meble) lub potrzeby usługowe (zajęcia dodatkowe, asystent językowy/kulturowy, lekarz, wolontariusz, transport etc.).

Każda organizacja i instytucja OFERUJĄCA POMOC  może również szybko dodać ogłoszenie i pokazać na mapie: Komu? Gdzie? W czym? oraz Kiedy? może pomóc – podając dane teleadresowe do szybkiego odnalezienia i kontaktu.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST PLATFORMA MAPUJPOMOC?

Platforma przeznaczona jest przede wszystkim dla instytucji oferujących pomoc i wsparcie Ukraińcom, którzy dla prowadzenia stałych działań potrzebują wsparcia innych organizacji.

Poprzez MapujPomoc.pl:

– Zmapowane zostaną potrzeby szkół, przedszkoli, punktów recepcyjnych, centrów doskonalenia nauczycieli, świetlic środowiskowych, domów kultury i innych podmiotów udzielających bieżącej pomocy edukacyjnej i bytowej ukraińskim dzieciom.

– Polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe otrzymają raporty z bieżących potrzeb w różnych częściach Polski. Dużo łatwiej będą mogły nieść pomoc tam, gdzie jest naprawdę potrzebna.

– Lokalne organizacje, firmy czy osoby indywidualne otrzymują narzędzie ułatwiające wsparcie konkretnych potrzeb w konkretnym miejscu.

JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA MAPIE?

Aby znaleźć się na MapujPomoc.pl należy kliknąć DODAJ OGŁOSZENIE i uzupełnić informacje o szukanej/oferowanej pomocy.

 

KTO JEST TWÓRCĄ PLATFORMY?

Twórcą platformy jest Fundacja CultureLab. Maria Shmel’ova, Członkini Zarządu Fundacji to Ukrainka od lat rozwijająca współpracę między polskimi i ukraińskimi placówkami edukacyjnymi. Monika Miłowska, druga Członkini Zarządu Fundacji to ekspertka pomocy humanitarnej. Razem tworzą duet mapujący i odpowiadający na najważniejsze potrzeby pomocowe w Polsce i w Ukrainie. Jak mówią „Jesteśmy od ludzi i pomagania. Pomagamy potrzebującym i pomagającym się odnaleźć.”

W dobie kryzysu niezwykle ważne jest, aby wymieniać się wiedzą, mieć szerszy obraz kryzysu, znajdować tych, którzy umykają systemowi.

Fundacja CultureLab jest Członkiem Grupy Zagranica i od dawna działa na rzecz współpracy rozwojowej. Od wybuchu wojny Fundacja bierze udział w spotkaniach koalicji i sztabów kryzysowych dotyczących pomocy humanitarnej i edukacyjnej. Zdobywaną wiedzę chce przekazać szerszemu społeczeństwu tak, by każdy obywatel i instytucja wiedzieli, gdzie można się zgłosić chcąc zaoferować pomoc.

Wyszukiwarka powstała dzięki wsparciu programistów, którzy całą pracę wykonali i wciąż wykonują pro bono. Ogromne podziękowania dla Ottimo Apps, RescueTech oraz Mohi.to

Kontakt: Monika Miłowska, monika.milowska@culturelab.pl, 500-196735

[subscribe]