„Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”

zdjęcie z inauguracji kampanii Otwarte Miasta i Wsie

Za nami pierwsze spotkanie Otwartych Miast i Wsi – wspólnej kampanii samorządów i NGO. 18 kwietnia w Centrum Targi Kielce udało nam się przedstawić ideę ponadsektorowej kooperacji na rzecz osób uchodźczych.

Ruszył ogólnopolski projekt Fundacji CultureLab i partnerów

Otwarte Miasta i Wsie to kampania informacyjna łącząca polskie i ukraińskie organizacje, ośrodki pomocy i urzędy. Jej celem jest wsparcie merytoryczne osób mających bezpośredni kontakt z uchodźcami oraz wspólny rozwój narzędzia Mapuj Pomoc. Spotkanie inaugurujące odbyło się 18 kwietnia 2023 w Kielcach. Kolejne planowane są m.in. w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Gdańsku.

Miasta i wsie otwarte dla uchodźców: jednoczymy sektory pomocy

baner Otwarte Miasta i Wsie

Spontaniczny charakter, często oddolne planowanie i wielość inicjatyw kierowanych do osób uchodźczych po 24 lutego 2022 sprawiły, że nie wszystkie punkty wsparcia były widoczne i łatwe do znalezienia. Dlatego powstały narzędzia takie jak Mapuj Pomoc. To największa sieć grupująca informacje o miejscach i formach pomocy. To także interaktywna mapa punktów wsparcia na terenach Polski i Ukrainy. Potencjał takiej bazy jest ogromny, dlatego chcemy rozwijać ją i aktualizować z pomocą wszystkich zaangażowanych grup.

Tak powstała idea Otwartych Miast i Wsi. Celem projektu jest zaangażowanie w mapowanie nie tylko organizacji pozarządowych, ale też pracowników urzędów pracy, ośrodków i centrów pomocy działających przy miastach i gminach. To grupy w codziennej pracy mające kontakt z osobami, które po wojnie opuściły Ukrainę. Wśród tych grup wiedza humanitarna i sprawne poruszanie się po infrastrukturze pomocowej są konieczne. Projekt OMiW ma pomóc tym, którzy na co dzień przekazują informacje uchodźcom, organizować się oraz rozwijać wspólne narzędzia.

Co to oznacza w praktyce?

Chodzi o szerzenie na bieżąco aktualizowanej, rzetelnej i konkretnie mapowanej wiedzy. Mapuj Pomoc informuje o dostępnych w okolicy punktach noclegowych, centrach pomocy psychologicznej i prawnej, baz potrzebnych artykułów, działających punktów informacyjnych i recepcyjnych itd.

Kampanii przyświeca idea, by pracownicy sektora pomocy, zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe, mogli szybko i konkretnie nakierować zainteresowanych na właściwe źródła. Źródła te muszą być czytelne i dostępne dla wielojęzykowej grupy. Takie właśnie jest narzędzie Mapuj Pomoc. Projekt Otwarte Miasta i Wsie wspomoże informacyjny rozwój platformy i pozwoli włączyć jej funkcjonalności w codzienne działania pracowników samorządowych. 

Na spotkaniach organizowanych w ramach kampanii pracownicy sektora pomocowego mają okazję uczestniczyć w warsztatach, wysłuchać wykładów czy uczestniczyć w debatach doświadczonych aktorów sceny pomocowej.

Podczas inauguracji w Kielcach projekt rekomendował dyrektor Związku Miast Polskich Andrzej Porawski:

„Ta inicjatywa jest o tyle ważna, że nikomu innemu w Polsce nie udało się zbudować zintegrowanej bazy danych, która z jednej strony pokazywałaby wszystkie możliwości pomocy dla uchodźców przebywających w Polsce, jak i dla ukraińskich miast, a z drugiej, jakie są aktualnie najpilniejsze potrzeby strony ukraińskiej.”

Na inauguracji w Kielcach adresaci kampanii spotkali się także m.in. z Pierwszą Sekretach Ambasady Ukrainy, reprezentantami UNICEF-u, UN Global Compact i UNOPS czy Związku Ukraińców w Polsce. Wysłuchano też debaty przedstawicieli związków samorządowców. Odbyły się ponadto warsztaty: pierwszy z narzędzia Mapuj Pomoc (Fudnacja CultureLab), kolejny o dezinformacji i fake newsach (Wojownicy Klawiatury).

Samorządy i pozarządowe organizacje razem

Akcję zainicjowały Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc) oraz Miasto Kielce wraz z partnerami: Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Województw RP, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin RP oraz Związkiem Ukraińców Polskich. Planowanych jest ok. 20 spotkań w całym kraju.

Gospodarz inauguracji kampanii, Prezydent Kielc Bogdan Wenta, podkreślał, że:

„Nadal potrzebna jest pomoc oraz pełne i sprawdzone informacje, gdzie można ją otrzymać. Bardzo cieszę się z obecności w Kielcach różnych środowisk: międzynarodowych, rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Współpraca jest konieczna przy pomocy humanitarnej i w przyszłości przy pomocy odbudowy Ukrainy.”

To stwierdzenie jest szczególnie ważne, bo wskazuje kierunek na przyszłość. Dzięki teraz zorganizowanej sieci kontaktów grupy zaangażowane w projekt OMiW będą mogły współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy po wojnie.

Na pierwszym spotkaniu 18 kwietnia w Kielcach premierę miał promujący akcję spot informacyjny. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wspierające nas znane osoby: Ewa Drzyzga, Małgorzata Kożuchowska i Czesław Mozil. Materiał można zobaczyć tutaj.

[subscribe]