Oddziały przygotowawcze w polskiej szkole

Pani Urszula Majcher – Legawiec z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, z Krakowa, przygotowała publikację w której zawarła najnowsze informacje jak i zakres prawny mówiący o powoływaniu oddziałów przygotowawczych w polskiej szkole.

 

Pani Urszula Majcher – Legawiec z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, z Krakowa, przygotowała publikację w której zawarła najnowsze informacje jak i zakres prawny mówiący o powoływaniu oddziałów przygotowawczych w polskiej szkole.

A oto spis treści publikacji

Spis treści
UTWORZENIE ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO (OP)………………………………………………………………..

 

 1. Przyjęcie ucznia do szkoły i kwalifikacja do OP………………………………………………………………….…..
 2. Kryteria kwalifikacji do OP – komisja kwalifikacyjna…………………………………………………………….
 3. Liczba uczniów w OP……………………………………………………………………………………………………………….
 4. Obowiązki dyrektora szkoły – 8 kroków…………………………………………………………………………………
 5. Pytania i odpowiedzi………………………………………………………………………………………………………………
  NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE W OP……………………………………………………………………………………………..
 6. Podstawa programowa w OP – dostosowania……………………………………………………………………….
 7. Przykładowy tygodniowy wymiar zajęć dla OP w klasie I LO…………………………………………….…..
 8. Przykładowy podział godzin…………………………………………………………………………………………………..
 9. Materiały dydaktyczne………………………………………………………………………………………………….……….
 10. Pomoc nauczyciela z zadaniami asystenta międzykulturowego (AM) – interaktywna mapa
  szkół w Krakowie zatrudniających AM…….………………………………………………………………………..……
 11. Tygodniowy minimalny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych…………………………….……
 12. Pytania i odpowiedzi………………………………………………………………………………………………………….….
  NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W OP……………………………………………………………………………..…..…….
 13. Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego w OP (JPJO/2)…………………………………..…..
 14. Podstawa programowa do JPJO/2………………………………………………………………………………………….
 15. OP funkcjonujące w szkołach w Krakowie – mapa………………………………………………………………..
 16. Pytania i odpowiedzi……………………………………………………………………………………………………………..
  ŚWIADECTWO SZKOLNE CZY ZAŚWIADCZENIE? – INTERPRETACJA PRAWNA……………………………..
 17. Przyjęcie i kwalifikacja ucznia do OP…………………………………………………………………………………….
 18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia w OP…………………………………………………………
 19. Świadectwo szkolne – nie zaświadczenie! ……………………………………………………………………………
  Co to jest oddział przygotowawczy (OP)?
  Kto tworzy OP?
  Jak zorganizować OP?
  Dla kogo OP?
  W jakich szkołach tworzy się OP?
  Czego uczyć w OP?
  Jak długo trwa nauka w OP?
  Jakimi kryteriami kierować się przy przyjęciu ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły?
  Czy uczeń przybywający z zagranicy powinien uczyć się języka i kultury kraju pochodzenia?
  PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W OP – KLASA PIERWSZA LICEUM
  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO……………………………………………………………………………………………………………
 20. Cele kształcenia – wymagania ogólne…………………………………………………………………………………..
 21. Treści nauczania – wymagania szczegółowe…………………………………………………………………….…..
 22. Metody i formy pracy………………………………………………………………………………………………………….….
 23. Materiały/środki dydaktyczne………………………………………………………………………………………………
 24. Przebieg zajęć………………………………………………………………………………………………………………………..
 25. Proponowana forma kartkówki……………………………………………………………………………………………..
 26. Ocenianie……………………………………………………………………………………………………………………………….
 27. Klucz………………………………………………………………………………………………………………………………………
  MAPA ASYSTENTURY MIĘDZYKULTUROWEJ W KRAKOWIE
  MAPA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWAWCZYCH W KRAKOWIE

 

[subscribe]