Komu z Ukrainy przysługuje pomoc na terenie Polski i Europy

4 Marca, Komisja Europejska podjęła decyzję, dotyczącą tego komu, uciekającemu z terytorium Ukrainy oraz w jakiej mierze przynależna jest pomoc.

Uzgodniono, że Tymczasową ochronę należy  wprowadzić dla:

  •  obywateli Ukrainy zamieszkujących w Ukrainie, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie w wyniku inwazji wojskowej rosyjskich sił zbrojnych, która rozpoczęła się tego dnia
  • obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, którzy przed dniem 24 lutego
    2022 r. korzystali w Ukrainie ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony.
  •  ważne jest również zachowywanie jedności rodzin i unikanie sytuacji, w której członkowie tej samej rodziny mają różne statusy. Zatem konieczne jest również wprowadzenie tymczasowej ochrony dla członków rodzin tych osób, w przypadku gdy ich rodziny już przebywały i mieszkały w Ukrainie w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców

Dokument można pobrać tu:

Publications Office (europa.eu)

[subscribe]