Nazwa Projektu: Tup Tup po wielokulturowej Warszawie

Projekt współfinansowany przez: Miasto st. Warszawa (Biuro Edukacji)
Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa
Data: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Beneficjenci: Dzieci w wieku przeszklonym i wczesnoszkolnym zamieszkujące Warszawę oraz warszawskie rodziny

Cele projektu: Celem projektu jest zainteresowanie Dziedzictwem Kulturowym Warszawy, najmłodszych Warszawian i Warszawianek w wieku od 5 do 12 lat. W szczególny sposób chcemy przybliżyć dzieciom Warszawę różnorodną, wielokulturową, przepełnioną anegdotami i zabytkami przypominającymi, że Warszawa nie jest monolitem kulturowym tylko stolicą pamiętającą i odtwarzającą różnorodność.
Szczególnie istotnym celem jest zwiększenie chęci najmłodszych dzieci  do poznawania Dziedzictwa Kulturowego Warszawy na własną rękę, z przedszkolami, w towarzystwie osób dorosłych w tym rodziców i dziadków,, umożliwiając międzypokoleniowe rozmowy na temat historii Warszawy.

Działania:
1. Dzieci otrzymają nowoczesne narzędzie – aplikację mobilną „Tup Tup po Warszawie” – umożliwiającą im „samodzielne” poznawanie miasta. Aplikację będą mogły wykorzystać w ramach spotkań koleżeńskich jak i spacerów rodzinnych.

2. Dzieci uczęszczające do warszawskich przedszkoli, bibliotek i szkół podstawowych otrzymają dodatkowo możliwość spacerów tematycznych z Warszawskim Oddziałem Przewodników PTTK w oparciu o trasy wytyczone w aplikacji, każde przedszkole będzie mogło pobrać bezpłatne materiały edukacyjne online, a 100 wybranych przedszkoli materiały otrzyma wydrukowane

3. Od 40 do 200 rodzin zostanie zachęconych do spędzania czasu wspólnie w ramach biegów na orientację. W 4 wybrane weekendy kwietnia, maja i czerwca 2019 roku dzieci wraz z rodzicami, dziadkami lub innymi opiekunami zostaną zachęcone do wzięcia udziału w biegach na orientację – w oparciu o stworzoną aplikację. Biegi będą w podziale na żółwika i orła, by każda rodzina miała możliwość wygrania niezależnie od szybkości.

4. Chcąc pogłębić wiedzę każdego dziecka na temat zabytków wielokulturowej warszawy, Fundacja przystosuje swoją stronę do dzieci z niepełnosprawnością, a chętne placówki dydaktyczne będą mogły pobrać dla swoich podopiecznych barwne, ilustrowane, dostosowane do najmłodszego dziecka materiały edukacyjne poszerzające wiedzę o różnorodnej Warszawie.

Kontynuacja projektu Tup Tup po Warszawie