Nazwa projektu: Wawer – Trasa w aplikacji „Tup Tup po Warszawie”

Projekt współfinansowany przez: Urząd m.st. Warszawy – Dzielnica Wawer

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa -Wawer

Data: XII 2020

Beneficjenci: Dzieci w wieku 5-12 lat zamieszkujące Warszawę, głównie na terenie dzielnicy Wawer, ich nauczyciele, edukatorzy oraz opiekunowie, warszawskie rodziny.

Cele  projektu: zainteresowanie minimum 1000 najmłodszych warszawian i warszawianek w wieku od 5 do 12 lat Dziedzictwem Kulturowym Dzielnicy Wawer. Naszym pragnieniem jest wyposażyć minimum 500 rodziców oraz nauczycieli w bezpłatne narzędzie edukacyjne – aplikację mobilną oraz mapę – ułatwiające zapoznane dzieci z niezwykłą historią i dziedzictwem kulturowym ich własnej dzielnicy.

Działania:  W ramach zadania publicznego powstanie nowa trasa „Wawer” w już istniejącej aplikacji mobilnej „TupTup po Warszawie”. Nowa trasa umożliwi mieszkańcom Dzielnicy Wawer, oraz pozostałym osobom zwiedzającym Warszawę, na zwiedzanie i poznawanie 15 historii i zabytków Dzielnicy na własną rękę.

Do 15 wybranych zabytków lub miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne Dzielnicy Wawer, przygotujemy teksty pozwalające zwiedzającym poznać charakter odwiedzanych miejsc. Zdobytą wiedzę w formie dodatkowej zabawy można będzie sprawdzić  odpowiadając na kilka pytań quizowych, które znajda się w aplikacji. Za każdą prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma  gwiazdkę. Im więcej ich zdobędzie tym wyższy poziom odznaki będzie mógł otrzymać.

Pytania quizowe będą również spisane na mapie, którą to chcąc wyjść na przeciw percepcji dziecięcej chcemy stworzyć. Mapa pozwoli dzieciom na lepsze zorientowanie się w terenie, jak i na dodatkowe zaznaczanie prawidłowej odpowiedzi. Po zakończonym spacerze dziecko będzie miało na pamiątkę dodatkowy element spaceru.

Materiał zostanie zamieszczony na stronie  https://tuptuptup.org.pl/warszawa/. Jest to strona dedykowana zwiedzaniu Warszawy. Co roku korzysta z niej kilkuset nauczycieli. Dzięki zamieszczeniu materiałów na stronie, długo po zakończeniu projektu nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni będą mogli odnaleźć wybraną trasę i podjąć decyzję o przeprowadzeniu spaceru z dziećmi właśnie po tej dzielnicy.

Wszystkie teksty zamieszczone w aplikacji zostaną przetłumaczone na język angielski i rosyjski. Jest to niezwykle ważne. W 2019 roku Fundacja CultureLab wspólnie z Biurem Konserwatora Zabytków w Warszawie uznała, że aplikacja przybliżająca historię warszawy, powinna być gotowa na przybliżenie dziedzictwa również dzieciom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi, Rosji lub innych państw (posługujących się językiem angielskim). Dzięki temu zapewnimy dostęp do edukacji każdemu mieszkańcowi Warszawy.

Tup Tup po Warszawie spacerujcie z nami