W ubiegłym roku zakończyliśmy międzynarodowy projekt „Kids for Eco Action„. W tym roku zaczniemy kolejny projekt międzynarodowy, w którym pójdziemy o krok dalej. Wraz z naszymi partnerami z Czech, Słowacji i Ukrainy doszliśmy do wniosku, że w dobie spotkań, konferencji i webinarów wyraźnie brakuje spotkań dla nauczycieli, podczas których mogliby oni wymienić się własnym doświadczeniem, przemyśleniami i źródłami informacji. Brakuje przestrzeni, która mogłaby zainspirować do dalszych kroków w edukacji dzieci na temat ekologii, dbania o przyrodę, wyzwań środowiskowych. Dlatego w 2022 roku zorganizujemy pierwszą w historii naszego regionu konferencję, która:

  1. będzie poświęcona wyłącznie nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego;
  2. będzie dotyczyła tylko i wyłącznie zagadnień związanych z Celami Rozwoju Zrównoważonego;
  3. skupi nauczycieli z czterech krajów naszego regionu: Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy;
  4. będzie łączyła praktykę z teorią;
  5. będzie wykorzystywała wiedzę różnych środowisk: edukacji, nauki, biznesu i trzeciego sektora.

Projekt zrealizujemy w trzech podstawowych krokach:

  1. Stworzymy i uzupełnimy już istniejące materiały edukacyjne dla nauczycieli, m.in. powstanie publikacja „Przyszłość w zrównoważonym rozwoju”, zawierająca 40 działań skupionych na 6 wybranych tematach: różnorodność biologiczna, życie pod wodą, ochrona pszczół, zmiana klimatu, retencja wody, gospodarka odpadami;
  2. Zorganizujemy i poprowadzimy fantastyczne wydarzenie „Przyszłość w zrównoważonym rozwoju” dla nauczycielek z czterech państw; 
  3. Nauczyciele z Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy poprowadzą szkolenia dla swoich kolegów po powrocie do domu.

O KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w maju 2022 r. Będzie to dwudniowe wydarzenie dla nauczycieli z Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Podczas wydarzenia planujemy skupić się na promowaniu środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju (Cel 6 – Czysta woda, Cel 12 – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, Cel 13 – Działania na rzecz klimatu, Cel 14 – Życie pod wodą, Cel 15 – Życie na lądzie).

W pierwszym dniu planujemy międzynarodowe spotkanie networkingowe dla nauczycieli. Wydarzenie będzie łączeniem różnych form prezentacji: co najmniej 2 paneli dyskusyjnych, 3 stolików tematycznych (30 min. dyskusje w mniejszych grupach uczestników, jest to forma dyskusji dająca możliwość bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi uczestnikami), 1 debaty oksfordzkiej (debata, w której są dwie strony, jedna strona reprezentuje konstruktywne stanowisko, druga – obala go) oraz zajęć pokazowych.

W drugim dniu zaś zorganizujemy wizytę studyjną w jednym z warszawskich przedszkoli, w którym program edukacji o zrównoważonym rozwoju jest już realizowany. Uczestnicy będą mieli okazję obserwować i brać udział w zajęciach dla dzieci o ekologii i ochronie środowiska.

Koordynator Projektu

Mariya Shmelova

tel. +48 609 100 270

email: maria.shmelova@culturelab.pl

PARTNERZY PROJEKTOWI

Projekt V4 Teachers Network Meeting – „Sustainable Future” współfinansowany jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.