Każdy zgłaszający się do projektu otrzyma wersję książki w pdf. Do pierwszych 100 osób z Warszawy wyślemy publikację wydrukowaną.