DANE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WARSZTATY (RAPORTUJĄCEGO)

DANE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WARSZTATY WRAZ Z TOBĄ
Jeśli warsztaty prowadzone były wspólnie z nauczycielem wspomagającym lub innym nauczycielem, wpisz poniżej jego dane. Jeśli w twoim przedszkolu nauczyciele prowadzili zajęcia osobno, każdy w swojej grupie, każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za napisanie niezależnego raportu na temat własnej grupy, nie wpisuj tu ich danych

Które materiały edukacyjne były wykorzystane w przedszkolu (możesz zaznaczyć kilka)

Partnerzy

Habitat for Humanity

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY: