Nazwa Projektu: Segregacja – Ważna Akcja!

Grantodawca: Po Stronie Natury (2018)
Miejsce prowadzenia projektu: cała Polska
Data: maj-sierpień 2018
Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu całej Polski

Cel projektu:
Celem projektu jest zachęcenie dzieci do prawidłowej segregacji śmieci. Poprzez ciekawy materiał audio-wizualny (dwie animowane bajki) Fundacja chce zaciekawić dzieci tematem segregacji odpadów i wzmocnić w nich wrażliwość na potrzeby dbania o środowisko.

Działania:
Głównym działaniem realizowanym przez okres czerwiec-sierpień 2018 rok to stworzenie dwóch animowanych bajek z cyklu „Segregacja Ważna Akcja”:Bajki nawiązują do tematu recyklingu i wykorzystania śmieci jako surowców wtórnych.

  • W bajce „Inżynierka Wilczyca”, dziecko dowiaduje się jak może wyglądać drugie życie butelki pet, co można stworzyć z granulatu (długopis, zabawkę dla dziecka czy bluzę polarową), zrozumie, że tylko dobrze wyselekcjonowany i oczyszczony surowiec nadaje się do przerobienia. (Inżynierka Wilczyca, to bajka napisana przez Fundację w ramach Programu PSN w 2017 roku, włączona w manual dla nauczycieli przedszkolnych w szkoleniach WCIES i opublikowana nakładem 100 szt. w styczniu 2018 roku przez Program Po Stronie Natury)
  • W bajce Eko-patrol dziecko zauważy że brak odpowiedniego dbania o odpady może kończy się dramatycznie dla wielu morskich zwierząt. Bajka ma na celu uwrażliwić dzieci na potrzebę segregacji odpadów ale i zachęcić najmłodszych do lokalnych działań na rzecz recyklingu.

Dodatkowe Informacje