Grantodawca: Po Stronie Natury I (2017)
Nazwa Projektu: Koszo – mrówka
Miejsce prowadzenia projektu: Dzielnica Ursus – Warszawa
Data: 2016/2017
Beneficjenci: 600 dzieci wieku przedszkolnym z Dzielnicy Ursus

Cel projektu:
Celem projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu recyklingu wśród min 500 dzieci z Dzielnicy Ursus;

Działania:
1. Przeprowadzenie 20 warsztatów w 6 przedszkolach z terenu Ursusa dla ponad 400 dzieci. 6 przedszkoli biorących udział w projekcie, to: Przedszkole nr 200, Przedszkole nr 194, Przedszkole nr 112, Przedszkole nr 343, Przedszkole Bajeczka, Przedszkole Sióstr Nazaretanek.
2. Przeprowadzenie warsztatu plenerowego w Parku Czechowickim, Warsztaty Odbyły się w ramach Imprezy Dzielnicowej – Pożegnanie Lata. W warsztatach wzięło udział ponad 100 dzieci wraz z rodzicami.
3. Stworzenie materiałów edukacyjnych