Nazwa Projektu: Tup Tup po stronie wielkiej przyjaźni.

Grantodawca: Fundacja Auchan na rzecz Dzieci i Młodzieży
Miejsce prowadzenia projektu: woj. Mazowieckie + ogólnopolskie
Data: 2016/2017 rok
Beneficjenci: Dzieci w wieku 4-9 lat oraz przedszkola i biblioteki z najmniejszych miejscowości woj. Mazowieckiego
– ponad 8000 dzieci w wieku 5-9 lat uczęszczających do placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli) z woj. mazowieckiego
– 20 wychowanków domu dziecka/ domu samotnej matki funkcjonującej w pobliżu Auchan
– ponad 1000 dzieci, których rodzice pobierają materiały przez stronę tuptuptup.org.pl

Cele projektu: Projekt polegał na zasygnalizowaniu dzieciom w wieku 5-9 lat najistotniejszych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju świata i Polski w możliwie najatrakcyjniejszy merytorycznie i wizualnie sposób. W ramach projektu powstało 9 bajek wzbogaconych o materiały edukacyjne: plastyczne, muzyczne czy ruchowe, dzięki którym dzieci w łatwiejszy sposób przyswajają takie znaczenia jak prawo do edukacji, smog, recycling, tolerancja etc. Za pomocą różnych kanałów dotarcia ponad 1000 dzieci miało możliwość zrozumienia zagadnień o których debatują rządy, administracja publiczna i biznes, a których realizacja będzie możliwa jedynie dzięki zaangażowaniu i świadomym decyzjom młodego pokolenia.

Działania:
1. Stworzenie innowacyjnych i spójnych estetycznie i merytorycznie materiałów edukacyjnych
2. Przeprowadzenie 4 warsztatów, w oparciu o powstałe materiały
3. Weryfikacja jakości materiałów
4. Skład i druk publikacji – wydrukowano 400 książek
5. Rozdysponowanie publikacji wśród bibliotek i przedszkoli z woj. Mazowieckiego
6. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w ramach portalu tuptuptup.org.pl

Wybrane Bajki