Nazwa projektu: Dzieci poznają własną dzielnicę

Projekt współfinansowany przez: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)

Miejsce prowadzenia projektu: Cała Warszawa z uwzględnieniem dzielnic Ochota i Żoliborz

Data: IX 2020 – VI 2021

Beneficjenci: Dzieci w wieku 5-12 lat zamieszkujące Warszawę, na terenie dzielnic Ochota i Żoliborz, ich nauczyciele, edukatorzy oraz opiekunowie, warszawskie rodziny.

Cele  projektu: zainteresowanie najmłodszych warszawian i warszawianek w wieku od 5 do 12 lat Dziedzictwem Kulturowym Dzielnic Ochota oraz Żoliborz. Dzieci, podczas zwiedzania ciekawych zabytków tych rejonów, będą mogły poznać ich różnorodną kulturę i historię. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli i rodziców w bezpłatne narzędzia i materiały ułatwiające im zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym ich własnych dzielnic.

Działania: W efekcie podjęcia różnego typu aktywności, łącznie ponad 6000 dzieci skorzysta z projektu. Pośrednią grupą odbiorców, ze względu na
młody wiek dzieci, będą również ich rodzice, dziadkowie i wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni oraz inni opiekunowie.

  1.  Aplikacja mobilna „Tup Tup po Warszawie” zostanie wzbogacona o 20 nowych zabytków z Dzielnicy Żoliborz i Ochota. Aplikacja już teraz uwzględnia 200 zabytków ze Starego Miasta, Śródmieścia oraz Pragi Północ.  Dzieci oraz ich nauczyciele i opiekunowie, biorące udział w programie, otrzymają aplikację mobilną.
  2.  W  oparciu o nowe trasy wytyczone na podstawie 20 nowych punktów z aplikacji, zorganizowane zostaną 2-godzinne spacery z których skorzysta 280 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Żoliborz i Ochota
  3. Powstanie publikacja „Tup Tup po Ochocie i Żoliborzu – Dziedzictwo Kulturowe dla Najmłodszych”. Zawierać będzie 14 gier, zabaw, zadań plastycznych oraz ciekawostek i anegdot dotyczących Ochoty i Żoliborza dostosowanych do percepcji najmłodszych dzieci.
  4. 200 wybranych przedszkoli z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz otrzyma     materiały w formie papierowej.
  5.  5 instytucji uwzględnionych w publikacji oraz aplikacji otrzyma publikację do promocji wśród swoich odbiorców.
  6. Bezpłatne materiały edukacyjne będą dostępne online.
  7. Spacery tematyczne dla 60 warszawskich rodzin. W 2 wybrane weekendy w okresie maj-czerwiec 2021 dzieci wraz z opiekunami zostaną zachęcone do wzięcia udziału w spacerach na orientację. Każda rodzina otrzyma mapę z zagadkami i z wykorzystaniem aplikacji będzie mogła poznawać swoje Dzielnice.

Tup Tup po Warszawie spacerujcie z nami