Logo Warszawskiego Kalejdoskopu Warszawskiego

Nasza Fundacja już tradycyjnie bierze udział w Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym (WPTE), który doroczne promuje organizacje skupione w Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji i współpracujące z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Działalność organizacji edukacyjnych jest mało eksponowana, również przez media, i w efekcie niezbyt znana i nie funkcjonująca w świadomości mieszkańców stolicy. Szkoły, przedszkola, ale też osoby indywidualne często nie wiedzą o tym, że mogą brać udział w prowadzonych cyklicznie lub długofalowo wysokiej jakości programach edukacyjnych. Stąd powstał pomysł na WPTE.

W 2018 r. poprowadziliśmy dwa warsztaty w przedszkolach Warszawy. Ze względu na to, że w tym roku w Polsce odbędzie się Szczyt Klimatyczny w Katowicach, wszystkie tematy, podejmowane podczas warsztatów, były związane z kwestiami klimatycznymi i ochroną środowiska. Jeden warsztat był poświęcony zmianom klimatycznym (SDG 13), drugi zaś – segregacji śmieci (SDG 12).  Warsztaty odbyły się 23 i 25 października 2018 r. W 2017 roku skupiliśmy się natomiast na prawach dziecka, z tej okazji przygotowaliśmy również dwa warsztaty, które odbyły się w warszawskiej księgarni dla dzieci Badet.

W ramach Tygodnia 2018 49 organizacji edukacyjnych poprowadzi warsztaty naukowe, wykłady z różnych dziedzin wiedzy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie, wycieczki i wystawy dla mieszkańców stolicy, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Odbędzie się 127 imprez na terenie całego miasta i wszystkie będą bezpłatne.