PoMOCna kawa – cykl spotkań Mapuj Pomoc

3 kostki z napisem NGO

Niemal od początku wybuchu wojny w Ukrainie Fundacja CultureLab tworzy największą, ogólnopolską bazę online punktów wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy – mapujpomoc.pl. W portalu zamieszczamy informacje o takich miejscach jak np. ośrodki pomocy, punkty recepcyjne, placówki edukacyjne, świetlice środowiskowe, noclegownie, transporty z pomocą humanitarną.

Poznajemy aktualne potrzeby i wyzwania organizacji oraz instytucji zarejestrowanych na portalu kontaktując się z nimi na bieżąco.  Zespół Mapuj Pomoc uznał za niezwykle istotne zwrócenie uwagi na właśnie te kwestie. Postanowiłyśmy wzmocnić głos mniejszych, lokalnych organizacji, zwiększyć ich widoczność i ułatwić im poszukiwanie potrzebnego wsparcia.

Głos Mapuj Pomoc

We wrześniu 2022 roku narodził się więc pomysł na cykliczne spotkania online PoMOCna kawa przeznaczone dla NGOsów oraz placówek państwowych i prywatnych działających na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Spotkania dają organizacjom możliwość rozmowy na temat różnorodnych trudności kryjących się za działaniami pomocowymi. Organizacje pomocowe w pewnych obszarach dobrze radzą sobie z problemami i wyzwaniami, jakie napotykają podczas pracy na rzecz uchodźców, a w innych potrzebują podpowiedzi i wsparcia. Dlatego też wymiana doświadczeń i dzielenie się inspirującymi rozwiązaniami okazuje się niezwykle pomocne. Projekt powstał i rozwija się, dzięki wsparciu naszego partnera – Mercy Corps.

Co tydzień omawiamy zagadnienia dotyczące działań w określonym sektorze. Tematy poruszane na spotkaniach wybieramy na podstawie problemów zgłaszanych przez uczestników oraz wyników ankiet tematycznych, które regularnie przeprowadzamy. Uzyskane przez nas informacje są podstawą do naszych rozmów z odpowiednimi instytucjami, którym sygnalizujemy  problemy organizacji zarejestrowanych na portalu i które prosimy o potrzebne wsparcie. Działając w ten sposób, mamy szansę być głosem małych, średnich i dużych organizacji z całej Polski.

Na stronie mapujpomoc.pl w aktualnościach publikujemy: wyniki ankiet oraz krótkie raporty ze wszystkich spotkań. W raportach znaleźć można kontakty do organizacji biorących udział w spotkaniu, listę dobrych praktyk, najciekawszych pomysłów na rozwiązanie wybranych problemów. Zapraszamy do czytania!

PoMOCna kawa w akcji!

W pierwszym spotkaniu PoMOCnej Kawy wzięło udział 47 organizacji niosących pomoc ukraińskim uchodźcom. Ogółem, podczas ostatnich 3 miesięcy uczestniczyło w nich ponad 200 organizacji. Przedyskutowaliśmy  dzięki temu wiele ważnych kwestii, takich jak:

  • Potrzeby organizacji
  • Żywność i logistyka
  • Wymiana informacji i wzajemna promocja
  • Mieszkalnictwo
  • Aktywizacja zawodowa
  • Pomoc psychologiczna
  • Integracja
  • Wsparcie grup wykluczonych

Na każdym ze spotkań dowiadujemy się jakiego rodzaju wsparcia potrzebują fundacje i grupy wolontariuszy działające w wybranym sektorze pomocowym. Wiemy, że NGOsy zaangażowane w pomoc Ukrainie pozyskują fundusze głównie od darczyńców prywatnych oraz polskich firm. Sytuacja finansowa organizacji pozarządowych jest w tej chwili bardzo niestabilna ze względu na wycofanie się dużej ilości wspierających ich osób. Większość  fundacji potrzebuje większego dofinansowania, a przede wszystkim grantów na dłuższy okres działalności niż kilka miesięcy. Ważne jest również większe wsparcie ze strony instytucji państwowych.

Osoba pracująca przy laptopie, na którego ekranie widać osoby biorące udział w meetingu online. Na stole stoi kubek z kawą. Na kubku uśmiech.

Żywność i logistyka

Podczas rozmów o pozyskiwaniu żywności i logistyce dowiedzieliśmy się jakie są główne problemy i wyzwania w tym obszarze działań. Okazało się, iż mniejszym organizacjom jest dużo trudniej uzyskać żywność od dużych partnerów np. sieci sklepów funkcjonujących w Polsce, takich jak Biedronka. Staraliśmy się dociec, w jaki sposób mogą poradzić sobie z tym problemem, współpracując z rolnikami i lokalnymi wytwórcami żywności.

Wymiana informacji

Ważnym tematem, który również udało nam się poruszyć była wymiana informacji i wzajemna promocja. Wiele organizacji oraz placówek ma wciąż problemy z docieraniem do uchodźców i nagłaśnianiem swoich inicjatyw, co wpływa na efektywność ich działań. Ciekawym pomysłem, o którym wspomniano, była współpraca z ukraińskimi portalami internetowymi oraz blogerami.

Mieszkalnictwo

Na jednym ze spotkań dzieliliśmy się różnymi sposobami pozyskiwania miejsc mieszkalnych i zarządzania nimi. Istnieje wiele form wsparcia uchodźców w tym zakresie. Zaczynając od pomocy finansowej w wynajmie pokoi hotelowych czy mieszkań prywatnych, aż po organizację miejsc długoterminowego przebywania. W przypadku organizowania stałych miejsc zamieszkania dla uchodźców niezwykle ważna jest aktywizacja zawodowa. Wiele organizacji podawało przykłady bardzo pozytywnych rozwiązań w tym zakresie.

Aktywizacja zawodowa

Jednym z wiodących tematów naszych rozmów była aktywizacja zawodowa. Jest to niezwykle istotna kwestia dotycząca wielu obszarów działań organizacji pomocowych. Na pierwszy plan wysuwa się edukacja językowa. Znajomość języka polskiego jest kluczowa w znalezieniu pracy zgodnej ze swoimi kompetencjami. Potrzebna jest zatem większa ilość lektorów języka polskiego oraz pomoc w organizacji kursów i szkoleń. Bardziej zróżnicowane oferty pracy dla ukraińskich uchodźczyń na pewno ułatwiłyby im znalezienie zatrudnienia. Niektóre z nich mogą pracować na pełny etat, a opiekujące się małymi dziećmi chętnie podjęłyby się zleceń na kilka godzin dziennie.

Pomoc psychologiczna

Dzięki spotkaniu dotyczącemu pomocy psychologicznej zyskaliśmy szerszy obraz tego jak wygląda codzienność osób pozostających w kryzysie uchodźczym. Dzieliliśmy się poradami i wiedzą na temat tego, jak prawidłowo reagować na problemy potrzebujących. Wsparcie psychologiczne tych osób staje się istotnym problemem do rozwiązania. Potrzebne jest dofinansowanie terapeutów i tłumaczy, program wsparcia osób chorych przewlekle oraz osób starszych.

Integracja uchodźców

Integracja uchodźców z Ukrainy z polskim społeczeństwem jest kolejnym ważnym zagadnieniem, które poruszyliśmy. NGOsy stworzyły dla uchodźców pełną ofertę zajęć takich jak: kursy języka polskiego, zajęcia edukacyjne, kursy doszkalające, pomoc w szukaniu pracy, spotkania integracyjne, warsztaty kreatywne, warsztaty adaptacji i integracji, wydarzenia kulturalne, opiekę nad dziećmi, zajęcia sportowe, pomoc dla osób chorych, z niepełnosprawnością i wiele innych. Działania podejmowane są w wielu obszarach, ponieważ adaptacja w nowym środowisku społecznym jest wielopłaszczyznowym procesem.

Wsparcie grup wykluczonych

Udało nam się także porozmawiać o formach wsparcia dla grup wykluczonych. Chodziło tu o osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore, dzieci bez opieki i pochodzące z dysfunkcyjnych rodzin, kobiety w ciąży i w połogu oraz doświadczające przemocy, osoby starsze. Wszystkie te grupy mają specjalne potrzeby i znoszą traumę uchodźczą dużo ciężej ze względu na swoją dodatkowo trudną sytuację. Wiele fundacji niesie im pomoc medyczną, psychologiczną, a nawet prawną.

Szkolenia instruktażowe Mapuj Pomoc

Na jednym z ostatnich spotkań przeprowadziliśmy również dwa Szkolenia instruktażowe Mapuj Pomoc po to aby pracownicy i wolontariusze NGOsów nauczyli się używać naszej platformy na co dzień w swojej pracy. Jest ona niezwykle przydatna podczas poszukiwania wsparcia dla uchodźców lub nawet dla swojej organizacji. Samym osobom uchodźczym daje poczucie niezależności i sprawczości. Pokazuje im jak wiele fundacji i placówek prywatnych bądź państwowych pracuje dla nich. Pomaga też przede wszystkim zaplanować pobyt w naszym kraju.

Spotkajmy się!

Każdy ostatni wtorek miesiąca jest dedykowany nowym organizacjom, które chcą dołączyć do PoMOCnej kawy. Ich członkowie mogą opowiedzieć o charakterze swojej pracy oraz wyzwaniach i problemach, jakie napotykają w działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. W spotkaniach biorą udział placówki z różnych sektorów. Dzielimy się podczas nich również wieloma pomysłami i informacjami o aktualnych wydarzeniach.

Dołącz do PoMOCnej kawy!

Na spotkaniach PoMOCnej kawy nie rozwiążemy wszystkich problemów. Jednak mówiąc jednym głosem, pokazując dane i dzieląc się informacjami, możemy osiągnąć znacznie więcej. Do tej pory nasze spotkania służyły przede wszystkim  wzajemnemu poznaniu się. W styczniu i w lutym tego roku naszym celem będzie dostarczenie pracownikom i wolontariuszom NGO nowej wiedzy i nowych kompetencji, dzięki tematycznym wykładom ekspertów. Wszystkie organizacje działające na rzecz uchodźców z Ukrainy serdecznie zapraszamy! Dołącz do nas! I ucz się jak lepiej i sprawniej pomagać!

Zespół Mapuj Pomoc od kilku tygodni pracuje nad rozszerzeniem naszej interaktywnej mapy o teren Ukrainy. Wszystko to dzięki współpracy z Ukrainian Volunteer Service – twórcami platformy palyanytsya.info. W tej chwili w naszym portalu znajdziecie już ponad 200 nowych, ukraińskich organizacji, a łącznie jest ich już  ponad 1400! W styczniu rozpoczynamy cykl spotkań z organizacjami ukraińskimi, które będą odbywać się raz w miesiącu. Jeśli chcecie znaleźć nowych partnerów wśród naszych sąsiadów, wymienić się z nimi doświadczeniami i kontaktami oraz zorientować się w bieżącej sytuacji na Ukrainie, dołączajcie do wydarzenia!

Poniżej przedstawiamy nagranie z ostatniego wykładu PoMOCnej kawy. Prelegentami byli eksperci z Domu Ukraińskiego w Warszawie, Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenia Mudita. Tematem wykładów były kwestie prawne i przepisy dotyczące uchodźców z Ukrainy.

Na naszym kanale na You Tubie będziemy zamieszczać kolejne wykłady i szkolenia. Zapraszamy do oglądania! Kliknij w link!

Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 10.00. Link do spotkań można znaleźć tutaj: 

Od stycznia 2023 roku spotykamy się, raz lub dwa razy w miesiącu, z organizacjami ukraińskimi (również we wtorek o godz.10.00) Jeśli chcesz sprawdzić dokładn harmonogram PoMOCnej kawy, zapraszamy na stronę internetową mapujpomoc.pl

[subscribe]