Otwarte Miasta i Wsie w mediach regionalnych i samorządowych

Ruszyła kampania „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”. Start projektu licznie przyciągnął zarówno obserwatorów i uczestników wydarzenia inauguracyjnego w Kielcach, jaki i media.

Otwarte Miasta i Wsie: projekt inicjowany przez Mapuj Pomoc w mediach

Spotkanie inauguracyjne Otwartych Miast i Wsi, jakie miało miejsce w Kielcach 18 kwietnia, odbiło się szerokim echem w mediach. Liczne podsumowania opublikowały portale i czasopisma ogólnopolskie, ale też media lokalne.

W regionie świętokrzyskiemu wydarzenie relacjonowali m.in. TVP Kielce, Radio Kielce, Radio Eska czy TV Świętokrzyska. Te i inne regionalne publikacje można zobaczyć tutaj:

Kampania OMiW u naszych partnerów i na portalach samorządowych

Podsumowania i zapowiedzi kampanii publikowały ponadto media związane z naszymi Partnerami: Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich czy Związkiem Gmin Wiejskich RP. O spotkaniu pisały portale samorządowe, branżowe i związane z sektorem organizacji pozarządowych, jak Portal Samorządowy i NGO.pl:

Pisały o nas także media związane z sektorem NGO
[subscribe]