Nazwa projektu: Mapuj Pomoc

Miejsce prowadzenia projektu: Polska, Ukraina

Beneficjenci: uchodźcy z Ukrainy

Cele projektu:

 • Stworzenie ogólnopolskiej bazy placówek, które aktywnie pomagają uchodźcom
  z Ukrainy.
 • Pomoc dla uchodźców, poszukujących wsparcia.
 • Pomoc dla organizacji aktywnie wspierających uchodźców w potrzebie.

Partnerzy

Działania:

Mapuj Pomoc to nasz aktorski projekt będący jednocześnie największym, ogólnopolskim portalem, w którym osoby uchodźcze z Ukrainy mogą znaleźć różnorodne formy wsparcia (MAPA) oraz najważniejsze porady i wskazówki (AKTUALNOŚCI). To także serwis, w którym organizacje oraz instytucje mogą informować o swoich potrzebach, a także o tym, gdzie i w jakim zakresie prowadzą działania pomocowe. Aby to zrobić, wystarczy założyć indywidualne KONTO i dodać ogłoszenie „Oferuję Pomoc” i/lub „Szukam pomocy”. Portal jest także cennym narzędziem dla wolontariuszy, pracowników punktów recepcyjnych, informacyjnych i innych osób, które na co dzień mają bezpośredni kontakt z osobami uchodźczymi z Ukrainy.

W naszym portalu można znaleźć sprawdzone i zawsze aktualne dane dotyczące ponad 1000 organizacji, które pomagają indywidualnym uchodźcom na co dzień.

Mapuj pomoc powstało z myślą o:

 • potrzebujących, którzy chcą łatwo i szybko wyszukiwać ośrodki pomocy;
 • instytucjach, które szukają wsparcia i chcą być bardziej widoczne dla dużych organizacji.

W portalu można dodawać dwa typy ogłoszeń: „Oferuję Pomoc” oraz „Szukam Pomocy”. Każda placówka jest w stanie informować gdzie, kogo oraz w jakim zakresie wspiera i dzięki temu stać się bardziej widoczna – dla potrzebujących oraz dla dużych organizacji humanitarnych. Uwzględniamy zarówno pomoc materialną (żywność, środki higieny osobistej, zabawki, lekarstwa meble itp.) jak i usługową (wsparcie psychologiczne, językowe, zajęcia dodatkowe, noclegi, transporty itp.).

W portalu swoje konto założyć mogą m.in.:

 • organizacja pozarządowe,
 • instytucje,
 • punkty recepcyjne,
 • placówki edukacyjne,
 • lokalne ośrodki pomocy,
 • świetlice środowiskowe,
 • noclegownie,
 • firmy

wspierające uchodźców z Ukrainy. Innymi słowy: Mapuj Pomoc zrzesza wszystkie zorganizowane działania pomocowe.

Jednocześnie dowolna organizacja może także informować o swoich aktualnych potrzebach, a przez to zwiększać swoją efektywność i nawiązywać różne formy współpracy. W formularzu można również opisać swoją działalność, dodać link do strony internetowej i zlokalizować swój punkt pomocowy na mapie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://mapujpomoc.pl/