Nazwa Projektu: Mały Obywatel Świata

Grantodawca: Program Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Miejsce prowadzenia projektu: woj. Mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i Radomia
Data: IX-XI 2018 rok
Beneficjenci: Dzieci w wieku 4-10 lat oraz przedszkola i biblioteki z najmniejszych miejscowości woj. Mazowieckiego

– ponad 2000 dzieci w wieku 5-9 lat uczęszczających do placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli) z woj. mazowieckiego

– 500 placówek edukacyjnych z woj. mazowieckiego
– ponad 10000 dzieci, których rodzice pobierają materiały przez stronę tuptuptup.org.pl

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zaangażowania dzieci w wieku przedszkolnym, z najmniejszych miejscowości z woj. mazowieckiego, w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada wyposażenie nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci w wieku 3 – 7 lat w narzędzia dydaktyczne niezbędne do poprowadzenia ciekawych i dobrych jakościowo zajęć z edukacji globalnej, min. o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju jak i na temat ważnych kwestiach społecznych jakimi są równość, zdrowie, czy bieda w krajach Globalnego Południa i Północy. Nauczyciele oraz rodzice wyposażeni w różnorodne narzędzia dydaktyczne (bajka, scenariusz na teatrzyk, scenariusze zajęć, film animowany) rozpoczną prowadzenie zajęć z edukacji globalnej które włączą w program przedszkolny w 2018 roku.

Działania:
1. Stworzenie innowacyjnych i spójnych estetycznie i merytorycznie materiałów edukacyjnych
2. Stworzenie książki „Mały Obywatel Świata” składającej się z 5 bajek dotyczących wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju
3. Skład i druk publikacji – wydruk 500 książek
4. Rozdysponowanie publikacji wśród bibliotek , szkół i przedszkoli z woj. Mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i Radomia)
5. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w ramach portalu tuptuptup.org.pl