Nazwa projektu: Lato w mieście

Projekt współfinansowany przez: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Edukacji)
Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa
Data: lipiec 2020 – sierpień 2020
Beneficjenci: Dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do szkół w ramach Lata w Mieście

Cele projektu: Celem jest zainteresowanie dzieci walorami przyrodniczymi ich najbliższej okolicy. Za pomocą interaktywnych metod pracy, w postaci: gier, zabaw, quizów, zadań detektywistycznych, eksperymentów, tworzenia własnych zielników czy podchodów, chcemy zachęcić dzieci do zaprzyjaźnienia się z okoliczną przyrodą i rozpoczęcia działań na rzecz jej ochrony. W ramach trzech, 4-godzinnych, cyklicznych spotkań, dzieci poznają drzewa i kwiaty ze swojej okolicy, stworzą domek dla pszczół murarek oraz zrozumieją jak oszczędzać wodę i dlaczego oszczędzanie wody jest tak istotne.

Tematyka: Każdy, 4-godzinny warsztat poświęcony będzie innej tematyce
1. PSZCZOŁY, OWADY I KWIATY – dbamy o bioróżnorodność miejską
2. DRZEWA A CZYSTE POWIETRZE – rozpoznajemy drzewa, wiemy jak wpływają na temperaturę,
wilgotność powietrza, oczyszczanie powietrza
3. OSZCZĘDZANIE WODY – znamy sposoby na oszczędzanie wody, wiemy dlaczego oszczędzanie wody
jest istotne

Przykładowy przebieg 4-godzinnych warsztatów: Każdy 4-godzinny warsztat uwzględniać będzie poniższe elementy:

  • czytanie opowiadania lub słuchanie audiobooka (10 minut) – tekst merytoryczny, wprowadzający do tematyki warsztatu (pszczoły, drzewa lub woda)
    ekspertyment (20 minut),
  • quiz poszerzający wiedzę i zachęcający do grywalizacji (20 minut),
  • pracę plastyczną (30 minut)
  • różnorodne formy zabawy na dworze (podchody tematyczne, tworzenie zielnika, obserwowanie przyrody pod lupą, zabawa detektywistyczna) (30 min – 2 godz)
  • tworzenie wspólnej pracy nawiązującej do tematyki przewodniej (np domku dla pszczół murarek,
  • zasadzenie łąki kwietnej w doniczce lub drzewa w ogrodzie) – 30 min – 1,5 godz.

Termin: Warsztaty realizowane będę w okresie 27 lipca – 31 sierpnia