Nazwa projektu: Kocham Warszawę – Łapię Deszczówkę II, „Dziennik Obserwatora Opadów”

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa

Data: 1 wrzesień 2022 – 30 kwietnia 2023 r.

Beneficjenci: 

  • Dzieci w wieku 7-9 lat.
  • Nauczyciele z warszawskich szkół podstawowych.
  • Nauczyciele przedszkolni oraz wczesnoszkolni.

Partnerzy

Cele projektu:

  • zwiększenie świadomości nauczycieli szkolnych na temat wód opadowych oraz gromadzenia wody deszczowej.
  • Stworzenie kompletu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli klas 1-3 (scenariusze zajęć oraz „Dziennik Obserwatora Opadów” z anegdotami, eksperymentami i tekstami wprowadzającymi w tematykę retencji wód w różnych porach roku).
  • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
  • Rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych o łapaniu deszczówki wśród nauczycieli szkolnych z Warszawy.

Działania:

W ramach projektu „Kocham Warszawę – Łapię Deszczówkę II” przy współpracy z Fundacją Veolia mamy na celu zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów (klas 1-3) oraz ich nauczycieli na temat istoty opadów oraz konieczności łapania wody deszczowej. W projekcie w sposób bezpośredni weźmie udział ponad 1 000 dzieci (7-9 lat) oraz ponad 50 nauczycieli szkolnych (wychowawców, asystentów językowych i nauczycieli świetlic z terenu Warszawy).

Wszelkie działania edukacyjne zamierzamy prowadzić w oparciu o materiały autorskie, tj.: ilustracje oraz scenariusze lekcji uwzględniające w swoim zakresie eksperymenty, pokazy slajdów, plansze, wiersze i inne elementy możliwe do wykorzystania w trakcie warsztatów z dziećmi.

W ramach projektu powstanie 8 scenariuszy zajęć: 4 wprowadzenia na 4 pory roku, kartę obserwatora, anegdoty, powiedzenia i eksperymenty uzmysławiające tematy oszczędzania wody, suszy, roztopów i łapania deszczówki. Podstawowym narzędziem edukacyjnym powstałym w ramach projektu będzie Publikacja „Dziennik Obserwatora Opadów”.

W ramach projektu przygotowane zostaną także 2 szkolenia, w których łącznie weźmie udział minimum 50 nauczycieli ze szkół wyselekcjonowanych przez Miasto st. Warszawa.

Wszystkie materiały będą bezpłatne przez co dzieci i ich edukatorzy będą mogli korzystać z nich przez długi czas. Ponadto, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej tuptuptup.org.pl oraz w mediach społecznościowych.