Nazwa projektu: Koordynacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa, Lwów

Data: 23.03. – 23.08.2023 r.

Beneficjenci:

  • uchodźcy wewnętrznie przesiedlenie na terenie Ukrainy.
  • Bezpośrednią grupą docelową projektu są matki i dzieci w ośrodkach dla uchodźców we Lwowie.

Partnerzy

Cel:

  • Zapewnienie pomocy humanitarnej zwłaszcza dla matek z dziećmi uciekających z obszarów objętych działaniami wojennymi.
  • Zapewnienie podstawowych produktów higienicznych, tj. ręczników, leków, artykułów medycznych i higienicznych.
  • Podnoszenie świadomości społecznej o wojnie w Ukrainie i jej konsekwencjach.

Działania:

Nasz projekt ma na celu pomoc uchodźcom wewnętrznie przesiedlonym w Ukrainie, w szczególności mamom z dziećmi, które uciekają z obszarów objętych działaniami wojennymi. Przy współpracy z naszymi partnerami  –  organizacjami AmeriCares i Yurashky – próbujemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących ośrodków dla uchodźców i zapewnić im niezbędne produkty wsparcia humanitarnego, takie jak między innymi środki higieniczne, ręczniki i leki. Przy wsparciu naszych partnerów mamy możliwość docierać do najbardziej potrzebujących miejsc.

Liczba ośrodków dla uchodźców stale rośnie, a są to różne obiekty, w tym mniejsze miejsca, mieszczące maksymalnie 10 osób oraz większe, pomieszczające setki ludzi, takie jak sale gimnastyczne w szkołach, hotele i sanatoria dostosowane do nowych warunków. Dlatego tak istotne jest nasze działanie pomagające dotrzeć do najbardziej potrzebujących grup kobiet i dzieci, które przebywają w trudno dostępnych schronach na terenie Lwowa.

Nasza praca ma na celu pośrednio również zwiększenie świadomości społecznej na temat konfliktu w tym regionie i jego konsekwencji.