Nazwa projektu: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju — Opracowanie i testowanie kalendarza cyfrowego z ofertami edukacyjnymi dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich nauczycieli

Miejsce prowadzenia projektu: Polska, Niemcy

Data: Rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023

Beneficjenci: nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni, liderzy z Centrów Doskonalenia Nauczycieli, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Partnerzy

Cele projektu:

  • Zwiększenie świadomości nauczycieli i dzieci na temat zachodzących globalnych zmian
  • Ułatwienie nauczycielom uzupełniania programu nauczania o treści związane ze zrównoważonym rozwojem
  • Zaangażowanie co najmniej 500 nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych z całej Polski, we wdrażanie systematycznych warsztatów i lekcji o zrównoważonym rozwoju dla dzieci
  • Stworzenie narzędzia, ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy na poszczególne ważne tematy, w postaci wirtualnego Kalendarza

Działania:

W ramach projektu tworzymy innowacyjne narzędzie – wirtualny Kalendarz Nauczyciela zawierający 40 pakietów materiałów edukacyjnych poświęconych wyjątkowym dniom w roku, takim jak Dzień Ziemi, Dzień Wody, Dzień Misia lub Dzień Żółtego Koloru. Tematy są przedstawione w sposób nawiązujący do środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Komplet materiałów zawiera tekst merytoryczny dla nauczyciela, prezentację dla dzieci, 4 zadania edukacyjne, w tym prace plastyczne, zabawy ruchowe, krzyżówki, zagadki i wiele innych ciekawych treści.

Nawiązaliśmy współpracę z Centrami Doskonalenia nauczycieli w celu dotarcia z informacją o Kalendarzu do jak największej liczby nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

W ramach projektu powstanie również publikacja „Kalendarz Nauczyciela – 40 dni inspiracji” w nakładzie 500 sztuk oraz w wersji elektronicznej. Po otrzymaniu publikacji zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie zajęć z jak największą ilością dzieci. Planujemy dotrzeć z tą wiedzą do co najmniej do 8000 uczniów.