Nazwa projektu: Ekodetektywi i miejskie zagadki

Organizatorzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundacja CultureLab ze środków Fundacji Veolia Polska we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”.

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa
Data: IX 2019 – III 2020
Beneficjenci: Dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczające do przedszkoli, w tym w sposób szczególny przedszkola do których uczęszczają dzieci wolontariuszy z firmy Veolia

Efekty:

 1. Dzieci rozpoznają różne rodzaje energii odnawialnej.
 2. Dzieci rozpoznają różnice między energią cieplną a elektryczna.
 3. Dzieci potrafią wyliczyć czynności przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii cieplnej.
 4. Dzieci wiedzą co to jest niska emisja i smog i czemu są dla nas niebezpieczne.
 5. Dzieci wiedzą jak wiele produktów działa wyłącznie dzięki energii elektrycznej.
 6. Dzieci zapoznają się z nowinkami technologicznymi/gadżetami związanymi z energią elektryczną i cieplną.
 7. Dzieci rozumieją zależność pomiędzy czystym powietrzem a zdrowiem człowieka.
 8. Dzieci wiedzą jakie korzyści przynoszą drzewa w mieście.
 9. Dzieci wiedzą jakie gatunki drzew pomagają walczyć ze smogiem w mieście i jakie gatunki roślin doniczkowych oczyszczają powietrze w domu.
 10. Dzieci potrafią wymienić ekologiczne środki transportu i wiedzą jaki mają wpływ na zdrowie.

Cele projektu: Projekt Ekodetektwi i miejskie zagadki zakłada dwa główne cele środowiskowe.

 • Dzieci zwiększą swoją wiedzę z zakresu energii odnawialnej (7 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ – „Czysta i dostępna energia”) i zostają zachęcone do działań na rzecz odpowiedzialnego zużycia energii.
 • Dzieci zwiększą swoją wiedzę z zakresu zieleni w mieście (15 Celu Zrównoważonego Rozwoju „Życie na lądzie”) oraz  zostają zachęcone do działań mających na celu poprawę jakości życia w miastach  (3 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Dobre zdrowie i jakość życia”).

Działania:

 1. Stworzenie innowacyjnych i spójnych estetycznie materiałów edukacyjnych dotyczących energii cieplnej, czystości powietrza, smogu oraz wpływu drzew na oczyszczanie powietrza.
 2. Stworzenie książki „Ekodetektywi i miejskie zagadki”.
 3. Skład i druk publikacji w dwóch wersjach: Bajki oraz Bajki z zestawem aktywności (gier, zabaw, eksperymentów).
 4. Przeprowadzenie warsztatów w 10-20 wybranych przedszkolach warszawskich.
 5. Przeprowadzenie skróconej kampanii informacyjnej.