Nazwa projektu: Edukacja o zrównoważonym rozwoju w przedszkolach i szkołach podstawowych Lwowa

Projekt współfinansowany przez: Program RITA

Miejsce prowadzenia projektu: Polska / Warszawa – Ukraina / Lwów

Data: I 2021 – VI 2021

Beneficjenci: Nauczyciele przedszkoli i żłobków. Dzieci w wieku 4-8 lat.

Opis projektu: Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do podjęcia działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Projekt zakłada przetłumaczenie na język ukraiński lub stworzenie od podstaw szeregu materiałów edukacyjnych poświęconych SDG: kurs lekcji, książki z bajkami edukacyjnymi, publikacji ze scenariuszami zajęć. Materiały edukacyjne zostaną szeroko rozpowszechnione wśród nauczycieli i społeczności lwowskiej. Projekt zakłada bezpośredni udział 230 nauczycieli w projekcie. Każdy nauczyciel otrzyma 2 publikację oraz będzie miał możliwość wzięcia udziału w konferencji stacjonarnej lub szkoleniu online jak i skorzystania z materiałów wideo. Dzięki działaniom promocyjnym prowadzonym na na platformie Ed-Era, Youtube i poprzez sieci kontaktów naszych partnerów projekt dotrze do ponad 8730 dzieci bezpośrednio i 1560 odbiorców pośrednio, zachęcając do stawiania drobnych kroków w stronę lokalnych działań na rzecz przyrody i drugiego człowieka.

Działania:  W ramach projektu powstaną narzędzia edukacyjne:

  1. Ze względu na COVID-19 oraz biorąc pod uwagę coraz większe zapotrzebowanie nauczycieli na materiały wideo postanowiliśmy stworzyć 5 lekcji wideo. Każda z lekcji będzie trwała ok. 25 min. i będzie koncentrowała się na jednym z wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do udziału w nagraniach zaprosimy ekspertów z polskich organizacji pozarządowych oraz praktyków nauczycieli z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Eksperci i pedagodzy odpowiedzą na kilka najważniejszych pytań dotyczących prowadzenia zajęć lub najważniejszych zagadnień merytorycznych (w zależności od wyboru tematu: wody, równości, pokoju na świecie etc.) Fundacja CultureLab przekaże najciekawsze pomysły na gry i zabawy.
  2. Zostaną przygotowane, przetłumaczone oraz wydrukowane materiały edukacyjne, które zachęcą dzieci do zgłębienia wiedzy na temat
    wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Materiały zachęcą do współdziałania, samoorganizacji i rozpoczęcia lokalnych działań na rzecz środowiska oraz innego człowieka.
  3. Planujemy przeprowadzić konferencję (szkolenie), w której wezmą udział nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Lwowa. Konferencję planujemy przeprowadzić w Radzie Miejskiej Lwowa, jeżeli jednak sytuacja epidemiologiczna nie będzie pozwalać na
    szkolenie stacjonarne, zostanie ono zorganizowane online (w drugim wypadku musimy wziąć pod uwagę, że w szkoleniu weźmie udział mniej nauczycieli, ponieważ na Ukrainie mimo że sytuacja w ostatnim półroczu bardzo się poprawiła, szkolenia zdalne wciąż pozostają formą zastępczą szkoleń stacjonarnych). Konferencję poprowadzą Partnerzy projektu – prezentacja projektu – Lwowski teatr telewizyjny dla dzieci „Yurashky”, prezentacja założeń SDG, warsztaty dla nauczycieli – Fundacja CultureLab.
  4. Jednocześnie Funacja CultureLab poprowadzi jedno szkolenie 1,5 godzinne online dla nauczycieli z Ukrainy.

Chcemy, żeby z materiałów powstałych podczas projektu (lekcji, książki i filmowe materiały dydaktyczne) skorzystali nauczyciele nie tylko ze Lwowa i całej Ukrainy, ale też z Polski. Wszystkie materiały zostaną opublikowane na stronach internetowych Fundacji (www.CultureLab.pl oraz www.TupTupTup.org.pl). Materiały edukacyjne również zostaną na platformie szkoleniowej do końca istnienia platformy, w związku z tym będą
mogli z nich skorzystać nauczyciele długo po zakończeniu Projektu.