Nazwa projektu: Edukacja varsavianistyczna najmłodszych – kreatywne warsztaty oraz spacery po Warszawie

Projekt współfinansowany przez: Urząd m.st. Warszawy

Miejsce prowadzenia projektu: Cała Warszawa – ze szczególnym uwzględnieniem Starego i Nowego Miasta

Data: IX 2021 – VI 2022

Beneficjenci: dzieci w wieku 5-12 lat z Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zamieszkujących i uczestniczących do szkół i przedszkoli warszawskich; rodziny posiadające dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; nauczyciele przedszkolni oraz wczesnoszkolni

Cele  projektu: zainteresowanie Dziedzictwem Kulturowym Warszawy najmłodsze dzieci, od 5 do 12 roku życia, mieszkające na terenie Warszawy. Za pomocą interesujących i innowacyjnych metod, zrozumiałych dla najmłodszych dzieci, chcemy zachęcić dzieci do zapoznawania się z historią zabytków Starego i Nowego Miasta.

Działania: W ramach projektu chcemy zabrać dzieci w świat architektury i sztuki Warszawy i zachęcić najmłodsze dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli do rozpoczęcia społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego i pamięci o miejscach i zabytkach Warszawy. W tym celu wykorzystamy różnorodne formy pracy. Planujemy:

1. Stworzenie materiałów edukacyjnych ułatwiających najmłodszym dzieciom poznanie historii i ciekawostek architektonicznych Starego Miasta. W pierwszym etapie powstanie edukacyjna bajka dotycząca historii i architektury Starego Miasta oraz 6 gier i zadań plastycznych możliwych do zrealizowania w ramach warsztatów jak i w ramach osobnych, niezależnych zajęć.
2. Przeprowadzenie warsztatów dla 425 dzieci z 25 grup przedszkolnych (15-25 osobowe grupy), z minimum 10 przedszkoli i szkół warszawskich (po 2-3 warsztaty w placówkach – liczba zależna od wielkości placówki)
3. Przeprowadzenie 16 spacerów dla minimum 272 dzieci z warszawskich przedszkoli i szkół
3. Przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych – szkolenie przeprowadzone we współpracy z WCIES
4. Przeprowadzenie 2 gier terenowych – Spacery rodzinne „TupTup po Warszawie” dla 100 rodzin z dziećmi.

Wszystkie gotowe scenariusze warsztatów i poszczególnych zabaw jak i bajka edukacyjna będą dostępne dla każdego mieszkańca Warszawy po zakończeniu projektu na stronie tuptuptup.org.pl/warszawa.