Nazwa projektu: Dzieci poznają własną dzielnicę – edukacja Varsavianistyczna

Projekt finansowany przez: Urząd m.st. Warszawy

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa – Wawer

Data: 31.05.2022 – 28.08.2022

Beneficjenci:  dzieci w wieku 5-10 lat oraz ich rodzice i nauczyciele

Cele  projektu: zainteresowanie Dziedzictwem Kulturowym Dzielnicy Wawer minimum najmłodszych Warszawian i Warszawianek w wieku od 5 do 10 lat. Za pomocą interesujących i innowacyjnych metod, zrozumiałych dla najmłodszych dzieci, chcemy zachęcić dzieci do zapoznawania się z historią zabytków Warszawy, w tym w szczególności Wawra.

Działania: W ramach projektu chcemy zabrać dzieci w świat architektury i sztuki Warszawy i zabytków Wawra i zachęcając najmłodsze dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli do rozpoczęcia społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego i pamięci o miejscach, osobach i zabytkach. W ramach zadania publicznego Fundacja stworzy 2 zabawy przybliżające dzieciom Dziedzictwo Kulturowe Wawra oraz poprowadzi 20 warsztatów edukacyjnych w 7-10 przedszkolach na terenie Dzielnicy Wawer.

 

Wszystkie gotowe scenariusze warsztatów i poszczególnych zabaw jak i bajka edukacyjna będą dostępne dla każdego mieszkańca Warszawy po zakończeniu projektu na stronie tuptuptup.org.pl/warszawa.