Nazwa projektu: Kocham Warszawę – Oszczędzam Wodę

Projekt współfinansowany przez: Fundacja Veolia Polska

Miejsce prowadzenia projektu: Warszawa

Data: XII 2020 – XII 2021

Beneficjenci: Nauczyciele przedszkoli i żłobków. Dzieci w wieku 2-7 lat.

Cele  projektu: poszerzenie świadomości i zwiększenie wiedzy dzieci i nauczycieli na temat konieczności oszczędzania wody.

Działania:  W ramach projektu powstaną narzędzia edukacyjne:

  1. Bajka o wodzie. Fundacja stworzy bajkę poruszającą temat oszczędzania wody/ potrzeby zbierania deszczówki / powrotu do małej retencji. Bajka będzie opublikowana online na stronie tuptuptup.org.pl, wydana w formie pdf a dodatkowo nagrana w wersji audiobook.
  2. Scenariusze zajęć . Fundacja stworzy 6 gier i zabaw, które zamknie w formie scenariuszy dla 2 grup wiekowych – dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych. Każdy ze scenariuszy będzie przeznaczony do przeprowadzenia ciekawych godzinnych warsztatów na temat oszczędzania wody.
  3. Piosenka o wodzie. Piosenka jest jednym z podstawowych narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych w żłobkach i przedszkolach, dlatego też  będzie integralną częścią projektu. Tekst piosenki stworzy Fundacja CultureLab, wykonanie muzyczne zostanie zlecone artystom muzykom.

Fundacja przygotuje oraz poprowadzi dwa szkolenia dla nauczycieli. Jedno dedykowane nauczycielom z przedszkoli a drugie nauczycielom ze żłobków. Fundacja przygotuje szereg informacji merytorycznych jak i inspiracji z Polski i ze świata ułatwiających nauczycielom poprowadzenie ciekawych zajęć tematycznych. Szkolenia przeprowadzone zostaną online.

Wszystkie materiały zamieszone zostaną na portalu tuptuptup.org.pl dzięki temu będą mogły służyć dzieciom i nauczycielom przez wiele lat. Za pomocą kampanii promocyjnej o książce dowie się ponad 1000 nauczycieli . Liczba  odbiorców będzie systematycznie rosła jeszcze długo po zakończeniu projektu