Nabór na roczny cykl warsztatów trwa

warsztaty w przedszkolu

Podobnie jak  w ubiegłym roku nasza Fundacja przygotowała nową ofertę edukacyjną dla przedszkoli. W tym roku będziemy rozmawiać z dziećmi nt. zmian klimatu, oszczędnego uzywania wody, olbrzymiego potencjału odnawialnych źródeł energii, walorów bioróżnorodności, wagi współpracy, odpowiedzialnych wyborów konsumenckich oraz równości praw chłopców i dziewczynek.

Dobór tematów nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie w tym roku w Polsce odbędzie się kolejny Szczyt Klimatyczny ONZ. Będzie to świetna okazja, żeby pokazać dzieciom, jak ważna jest międzynarodowa współpraca w rozwiązaniu globalnych problemów, ale też jak ważny jest stosunek do środowiska każdej każdego z nas. Pokażemy, że w naszym świecie wszystko jest między sobą powiązane, człowiek uzależniony jest od natury, a natura jest uzależniona od decyzji człowieka. Pokażemy pewne rozwiązania, które już są wdrażane w świecie w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Pochylimy się też nad prawami człowieka, które zapewniają każdemu z nas komfortowe współdziałanie z innymi.

Na naszych warsztatach podejmujemy tematy poważane i dla dorosłych, ale z własnej praktyki wiemy, że przedszkolaki świetnie sobie z nimi radzą. Używają wyobraźni, próbują wytłumaczyć współczesne zjawiska oraz szukają rozwiązań problemów naszego świata. Wierzymy więc, że jest to świetna inwestycja w nasze przyszłe pokolenie, które powinno posiadać wiedzę o tym, z czym dzisiaj zmaga się ludzkość.

Więcej informacji na temat naszych zajęć z dziećmi można znaleźć tu.

[subscribe]