Stop Food Waste

strop food waste

Już niebawem bo w październiku,  zaprezentujemy nasze działania na rzecz SDG 2 (No Hunger). Odbędzie się to podczas międzynarodowej konferencji „Stop Food Waste” w Warszawie. W konferencji wezmą udział podmioty, które propagują i zapobiegają marnowaniu żywności oraz próbują ten problem rozwiązać  różnymi sposobami (m.in. Kooperatywa „Dobrze”, Polskie Banki Żywności, DNK „To Good To Go”,  GBR „Feedback”, FRA, DEU „Foodsharing Berlin”).

 

Konferencja odbędzie się w formacie prezentacji oraz rozmowy pomiędzy różnymi ośrodkami podejmowania decyzji. Tematami dyskusji będą:

  1. Puste Pole, pełny brzuch:

Bariery dla skuteczniejszego wykorzystania potencjału produkcyjnego w rolnictwie oraz możliwości/sposoby ich pokonania.

  1. Krótka droga, małe straty:

Przyczyny strat w transporcie żywności i możliwości przeciwdziałania.

  1. Konsument mądry, mało wie:

Edukacja obywateli/konsumentów w celu zmian zachowania dla odpowiedzialnego traktowania żywności. Edukacja społeczna: przedszkola, szkoła, inne formy.

  1. Supermarket optymalny:

Sieci supermarketów a marnowanie żywności.

  1. Zrób to sam i podziel się:

Inicjowanie i wsparcie dla oddolnych inicjatyw społecznych jak np. Banki Żywności, „To Good To Go”, „Foodsharing”, Kooperatywy Spożywcze i Ogrodnictwo miejskie.

[subscribe]