Startujemy z projektem – Liderzy polskiej edukacji

Miło nam poinformować już oficjalnie, że 23-24 maja 2023 r.  wraz z Fundacją Veolia Polska rozpoczynamy projekt „Liderzy polskiej edukacji” w ramach, którego zamierzamy zbudować ogólnopolską Sieć Liderek i Liderów Zrównoważonego Rozwoju. W najbliższym czasie będziemy tworzyć aktywną 20-osobową sieć Liderów i Liderek, z siedmiu różnych regionów Polski. Przywódcy uczestniczący w projekcie zostaną wyposażeni w narzędzia edukacyjne niezbędne do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju wśród dzieci w wieku 4-10 lat.

Wstępny harmonogram (maj 2023 r. – Warszawa):

  • Pierwsza sesja szkoleniowa – 23 maja, rozpoczęcie godzina: 10:00.
  • Drugi dzień sesji – 24 maja, zakończenie godzina: 14:00.

Główny Partner

Spotkania w ramach cyklu szkoleń "Liderzy polskiej edukacji"

Już 23 – 24 maja 2023 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli z Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski. Do grupy liderów i liderek zaproszeni zostali przede wszystkim eksperci ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej rozpowszechniający wiedzę o zrównoważonym rozwoju w swoim środowisku. Na całą sesję szkoleniową przypadać będą natomiast dwa dni intensywnej pracy, podczas których postaramy się, w całej swojej wspaniałości, przybliżyć tematy związane z przywództwem i edukacją o zrównoważonym rozwoju dla dzieci.

Na pierwszym spotkaniu – 23 maja, podpowiemy w jaki sposób, w swoich działaniach wykorzystać charyzmę i entuzjazm, aby w konsekwencji zarazić kolegów ideom towarzyszącym edukacji o zrównoważonym rozwoju.

Drugi dzień poświęcony będzie natomiast zagadnieniom merytorycznym dotyczącym edukacji (scenariusze lekcji, zadania tematyczne). Odbędzie się także spotkanie z ekspertem/-tką z wybranego tematu środowiskowego. Omawiać będziemy 4 „dni tematyczne”, w oparciu o  stworzone scenariusze zajęć.

Pierwszym prelegentem, gościem specjalnym i trenerem z obszaru przywództwa będzie Pan Wojciech Pappai. Szkoleniowiec zajmujący się m.in. zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu, coach oraz przede wszystkim trener Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Pan Wojciech podzieli się z naszymi uczestnikami swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji i negocjacji, czyli cech niezbędnych dobremu przywódcy.

Kolejna sesja szkoleniowa przypadać będzie na jesień 2023 r. W ramach szkolenia kontynuowane będą zagadania merytoryczne. Omówimy z uczestnikami kolejne 3 tematy / Cele Zrównoważonego Rozwoju w ramach harmonogramu projektu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane merytoryczne materiały szkoleniowe oraz zobowiążą się jednocześnie do udziału w drugiej jesiennej sesji.

Zapewniamy zakwaterowanie (2-osobowe pokoje w hotelu Ibis Budget Warszawa Centrum). Pokrywamy także koszty podróży oraz wyżywienia.

Jeżeli więc jesteście ekspertami ds. edukacji w Centrach Doskonalenia Nauczycieli i marzycie o wszechobecnej edukacji o zrównoważonym rozwoju w przedszkolach i szkołach podstawowych Polski, zgłaszajcie się do nas!

Projekt będzie częścią większego projektu finansowanego przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt oraz realizowanego we współpracy z Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ Neukirch.

[subscribe]