Podsumowanie Akcji „Dzieciaki ratują zwierzaki II”

Druga edycja Akcji Dzieciaki ratują zwierzaki za nami!

Cieszymy się, że po raz kolejny Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Były z nami zarówno szkoły i przedszkola, które wzięły udział w pierwszej edycji, a także placówki, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zachęcamy do przeczytania sprawozdania! 🙂

Dzieciaki ratują zwierzaki II

Czas trwania Akcji: 20 stycznia – 30 lipca 2023 r.

Cele: Akcja „Dzieciaki ratują zwierzaki II” miał na celu zorganizowanie serii działań edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz zbiórkę charytatywną na rzecz wsparcia zagrożonych zwierząt. Dzieci z wybranych placówek zostały zapoznane z tematyką bioróżnorodności i potrzeby jej ochrony na przykładzie dwóch zagrożonych gatunków: fok i słoni. W ramach Akcji została nawiązana współpraca z dwoma ośrodkami ratującymi zwierzęta: Stacją Morska im. profesora Krzysztofa Skóry na Helu oraz Elephant Care Center na Sri Lance. Po zakończeniu Akcji te ośrodki otrzymały wsparcie finansowe.

Etapy projektu

Przygotowanie pakietów edukacyjnych (20 stycznia - 28 lutego 2023)

Zespół doświadczonych edukatorek przygotował dwa pakiety edukacyjne dla placówek oświatowych, które wyraziły chęć udziału w Akcji. Każdy pakiet składał się z teorii, wprowadzającej temat życia i osobliwości fok i słoni oraz 12 tematycznych zadań. Część zadań to były atrakcyjne prace plastyczne, część gry i zabawy. Pakiety edukacyjne były gotowymi scenariuszami dla nauczycieli, które miały na celu zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi w wyglądzie zwierząt, sposobie ich odżywiania się i środowiskiem, w którym mieszkają, a także z zagrożeniami, z którymi się mierzą w obecnym czasie. Ostatnim zadaniem w każdym pakiecie była instrukcja uszycia maskotki, którą można było sprzedać na kiermaszu charytatywnym. Wszystkie materiały były dostępne dla osób, które zarejestrowały się do udziału w projekcie w formie publikacji elektronicznej. 

Przykładowe zadania widoczne na zdjęciach poniżej: 

  1. Foka szara – portret
  2. Środowisko zamieszkania słoni
praca plastyczna przedstawiająca fokę w ramce
Praca plastyczna z bibuły - słonie przy wodopoju

Rejestracja (20 stycznia – 28 lutego 2023 r.)

W celu zachęcenia poszczególnych placówek edukacyjnych do udziału w Akcji, Fundacja przeprowadziła akcję marketingową w swoich mediach społecznościowych oraz drogą mailową i telefoniczną. Do udziału w akcji zgłosiło się 86 placówek. Rejestracja odbywała się poprzez formularz dostępny na stronie Fundacji. Warunkiem udziału była akceptacja Regulaminu Akcji. Regulamin jest dostępny pod tym linkiem: KLIK.

Organizacja działań edukacyjnych (1 marca – 15 czerwca 2023 r.)

Zadaniem placówek edukacyjnych było przeprowadzenie serii zajęć z dziećmi w oparciu o przygotowane przez Fundację materiały edukacyjne. Materiały te miały na celu wspieranie kreatywności, myślenia krytycznego, rozwoju umiejętności manualnych u dzieci, a przede wszystkim edukację poprzez zabawę. Każda placówka mogła realizować co najmniej jeden pakiet edukacyjny, dotyczący życia słoni albo fok, bądź w miarę możliwości omówić obydwa tematy. Zdjęcia z zajęć edukacyjnych z dziećmi były udostępniane na stronach internetowych placówek oraz w mediach społecznościowych. Dodatkowo, informacje o przebiegu zajęć były publikowane na fanpage’u TupTupTup na Facebooku i Instagramie. W ramach Akcji placówki przeprowadziły zbiórkę charytatywną, której celem było wsparcie wybranego ośrodka pomocy dla zwierząt. 

Szkolenie dla nauczycieli (kwiecień 2023 r.)

Fundacja przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli, które miało na celu omówienie materiałów edukacyjnych, dostarczenie dodatkowych informacji oraz przedstawienie skutecznych metod pracy z dziećmi w oparciu o te materiały edukacyjne. W szkoleniu udział wzięło 40 przedstawicieli placówek oświatowych. Szkolenie odbywało się w dwóch terminach do wyboru: 01.04.2023 oraz 06.04.2023. Osoby, które zarejestrowały ale nie mogły wziąć udziału w szkoleniu otrzymały nagranie. Nagranie szkolenia jest dostępne dla szerokiego grona subskrybentów kanału TupTupTup.org.pl na platformie YouTube:.

Spotkanie z zootechnikami (maj 2023 r.)

Fundacja przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli, które miało na celu omówienie materiałów edukacyjnych, dostarczenie dodatkowych informacji oraz przedstawienie skutecznych metod pracy z dziećmi w oparciu o te materiały edukacyjne. W szkoleniu udział wzięło 40 przedstawicieli placówek oświatowych. Szkolenie odbywało się w dwóch terminach do wyboru: 01.04.2023 oraz 06.04.2023. Osoby, które zarejestrowały ale nie mogły wziąć udziału w szkoleniu otrzymały nagranie. Spotkanie online z pracownikami sanktuarium dla słoni na Sri Lance odbyło się w dniu 19.05.2023 i udział w nim wzięły 23 placówki edukacyjne. Nagrania ze spotkań dostępne są dla szerokiego grona subskrybentów kanału TupTupTup.org.pl na platformie YouTube.

Spotkanie online z pracownikami sanktuarium dla słoni na Sri Lance odbyło się w dniu 19.05.2023 i udział w nim wzięły 23 placówki edukacyjne. Nagranie ze spotkania dostępne jest również na kanale YouTube.

Raportowanie i rozliczenie (25 czerwca – 30 lipca 2023 r.)

Koordynatorzy oraz nauczyciele zaangażowani w projekt mieli obowiązek złożenia raportu z przeprowadzonych działań charytatywnych oraz rozliczenia ze zbiórką charytatywną. 37 placówek złożyły raport w wyznaczonym terminie. Raporty zawierały informacje o przebiegu zajęć, liczbie uczestników, zebranych środkach. Dzieci same decydowały, na jaki cel chcą przekazać uzbierane środki: wsparcie fok czy pomoc dla słoni. 

Poniżej kilka opinii z raportów oraz zdjęcia z przeprowadzonej Akcji: 

“Wszystkie materiały były bardzo ciekawe i zróżnicowane. Dodatkowym dopełnieniem były świetne warsztaty online”.  

“Akcja ” Dzieciaki ratują zwierzaki” jest wspaniała. Drugi raz biorę w niej udział. Materiały opracowane są bardzo dobrze. Jest ich dużo i są zróżnicowane. Akcję warto kontynuować. /w przyszłym roku też chcę brać w niej udział.”  

“Rozmawialiśmy z dziećmi na podstawie udostępnionych ilustracji o Słoniach i Fokach. Dzieci bardzo lubiły zasiadać do filmików zamieszczonych na youtube. Oglądały i słuchały z wielkim zaciekawieniem. Zajęcia trwały cały tydzień, dzieci wraz z rodzicami bardzo zaangażowali się w uszycie pacynek na kiermasz :)”

Podsumowanie

Dzięki zaangażowaniu placówek edukacyjnych, nauczycieli oraz uczestników, udało się przeprowadzić udane zajęcia edukacyjne oraz zbiórkę charytatywną na rzecz zagrożonych zwierząt – fok i słoni. W ramach Akcji udało się uzbierać 7505,35 złotych, z których przeznaczono 2500 złotych na pomoc dla fok oraz 2677,86 złotych na pomoc dla słoni. Zebrane środki zostały odpowiednio przekazane do Stacji Morskiej na Helu oraz Elephant Care Center na Sri Lance. Koszty administracyjne Akcji to: opłata platformy szkoleniowej – 500 złotych, opłata za zdjęcia  wykorzystane w materiałach edukacyjnych – 500 złotych, obsługa domeny tuptuptup.org.pl – 200 złotych, kampania mailingowa poprzez Mailchimp – 400 złotych, konsultacje merytoryczne – 748 zł. Wkładem własnym w Akcje ze strony Fundacji było przygotowanie 17 z 24 zadań dla dzieci oraz przygotowanie dwóch publikacji w formie elektronicznej: “Dzieciaki ratują foki” oraz “Dzieciaki ratują słonie”. 

 

Placówki, które złożyły raport o czasie otrzymały od Fundacji dyplom uczestnictwa w Akcji, jako formę uznania za ich zaangażowanie w realizację.

[subscribe]