Rusza trzecia edycja Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”

Właśnie ruszyła rejestracja do kolejnej, trzciej edycji Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”! Po raz pierwszy Akcja została przeprowadzona w 2021/22 roku szkolnym. Z materiałami pierwszej edycji i drugiej edycji możecie zapoznać się tu:

Dzięki Akcji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poznają życie zwierząt w dwóch odmiennych regionach: dzikich ptaków w Polsce oraz szympansów w Zachodniej Afryce. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, spotkaniom online z zootechnikami z ośrodków ratowania zwierząt oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedzą się, jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata, a na koniec będą mogły podjąć decyzję czy chcą wesprzeć ochronę poprzez charytatywny kiermasz.

Cel Akcji

Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest:

 • zainteresowanie dzieci tematyką bioróżnorodności oraz ochrony ptaków i zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają ptaki czasowo bytujące w Polsce oraz zwierzęta zamieszkujące afrykańskie ekosystemy leśne lub sawanny;
 • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego;
 • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji ptaków czasowo bytujących w Polsce oraz zwierząt zamieszkujących afrykańskie ekosystemy leśne lub sawanny.

Chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię, ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. W styczniu – lutym 2024 roku nauczyciele poprowadzą zajęcia na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata. W wybranym przez nauczyciela tygodniu dzieci zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy dotyczące życia zwierząt.

Każda grupa/klasa biorąca udział w projekcie będzie miała za zadanie podjąć świadomą decyzję wsparcia finansowego jednego z dwóch centrów rehabilitacji zwierząt, o którym dowie się w ramach warsztatów. W tym celu dzieci wspólnie z rodzicami lub dziadkami będą mieć za zadanie wykonanie w domu jednej pacynki. Pacynki mogą służyć jako rekwizyty przy prowadzeniu zajęć. Równocześnie równie ważne jest to, by w wybrany dzień została zorganizowana charytatywna sprzedaż pacynek.

Całkowity dochód ze sprzedaży pacynek zostanie przekazany Fundacji CultureLab na wsparcie Centrów Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z dwóch wybranych regionów.

Harmonogram działań

4 września – 15 października 2023 r. Rejestracja do udziału w Akcji na stronie internetowej Fundacji.

15 października 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r. – organizacja działań w placówkach edukacyjnych:

 • udział w szkoleniach dla nauczycieli (październik – listopad 2023 r.),
 • zorganizowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o materiały edukacyjne,
 • udostępnienie zdjęć z prowadzonych zajęć z dziećmi na stronach internetowych
  i w mediach społecznościowych placówek,
 • informacja o przebiegu zajęć na fanpage Fundacji,
 • udział w warsztatach dla dzieci (styczeń – luty 2024 r.),
 • organizacja zbiórki charytatywnej i przekazanie darowizny Fundacji CultureLab.

Styczeń 2024 r. uruchomienie formularza sprawozdań dla Koordynatorów i Nauczycieli biorących udział w akcji.

Styczeń – maj 2024 r. – wysyłka sprawozdań przez Koordynatora lub Nauczyciela z akcji charytatywnej oraz rozliczenie z zorganizowanej zbiórki.

Styczeń – maj 2024 r. – wysyłka publikacji-niespodzianki oraz dyplomów Nauczycielom i Koordynatorom, którzy złożyli sprawozdanie, o udziale w projekcie.

Czerwiec 2024 r. – przekazanie darowizn ośrodkom rehabilitacji zwierząt.

30 lipca 2023 r. – zamieszczenie na stronie Fundacji raportu merytorycznego i finansowego z przeprowadzonej akcji.

Jakie wsparcie otrzyma nauczyciel?

Wszystkim Nauczycielom i Koordynatorom, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, Fundacja udostępni online materiały niezbędne do przeprowadzenia Akcji. Fundacja dostarczy na adres e-mail Koordynatora lub Nauczyciela: filmy, zdjęcia, prezentacje oraz scenariusze zajęć dotyczące życia wybranych ptaków i zwierząt.

a) SZKOLENIE ONLINE:

Fundacja CultureLab zorganizuje 1,5-godzinne szkolenia online, podczas których przekaże wiedzę merytoryczną dotyczącą ratowania ptaków i zwierząt, jak i przedstawi propozycje gier i zabaw. Wszyscy chętni nauczyciele będą mogli wziąć udział w jednym z trzech 1,5 -2 godzinnych szkoleń online, prowadzonych w październiku i listopadzie 2023 r. przez Fundację CultureLab. (Dokładne terminy szkoleń zostaną podane na początku października po zakończeniu rejestracji). Szkolenia będą prowadzone we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli z różnych części Polski. Wszyscy nauczyciele po szkoleniu otrzymają zaświadczenie w formie pdf.

b) WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI CENTRÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT: W styczniu i lutym Fundacja CultureLab zorganizuje również 40-minutowe online warsztaty dla dzieci, prowadzone przez pracownika ptasiego szpitala oraz pracownika centrum ochrony szympansów (Dokładne terminy szkoleń zostaną podane podczas szkoleń dla nauczycieli). Wszyscy chętni nauczyciele wraz z dziećmi będą mogli wziąć udział w warsztatach. Na adres Nauczycieli i Koordynatorów na 7 dni przed warsztatem zostanie wysłany link do warsztatu. W trakcie warsztatów nauczyciele oraz dzieci z pierwszej ręki dowiedzą się o bocianach i szympansach, oraz jak przebiega proces ich rehabilitacji.

c) MATERIAŁY EDUKACYJNE do WARSZTATÓW: 16 października Fundacja wyśle mail z informacją o dostępnych materiałach edukacyjnych na stronie TupTupTup.org.pl.

d) SZABLONY CHARYTATYWNYCH PACYNEK-ZWIERZĄTEK: Fundacja CultureLab przygotuje i poda link do pobrania szablonów charytatywnych PACYNEK PTAKÓW I ZWIERZĄT występujących zarówno w prezentacjach i innych materiałach edukacyjnych. Przy pomocy szablonów rodzice wraz z dziećmi mogą uszyć pacynki, które później można wystawić na sprzedaż w Akcji Charytatywnej w celu zebrania pieniędzy na rzecz centrów rehabilitacji ptaków lub zwierząt.

Raportowanie

Chcąc otrzymać zaświadczenie z prowadzenia zajęć oraz Dyplom dla placówki, nauczyciel musi:

1. Przeprowadzić co najmniej 1 tydzień warsztatowy poświęcony tematyce dzikich zwierząt.

2. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na Facebooku TupTupTup. W tym celu należy wejść na stronę https://www.facebook.com/TupTupTup.CultureLab. Każdego miesiąca Fundacja publikować będzie jeden post, przypięty do góry strony, przeznaczony na dzielenie się swoimi doświadczeniami przez nauczycieli. W tworzonym poście należy napisać:

 • nazwę placówki
 • tematykę poruszaną na zajęciach
 • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki

3. Udokumentować przeprowadzenie zajęć na stronie internetowej lub mediach społecznościowych własnej placówki. W tym celu zamieszczamy:

 • zdjęcie z zajęć
 • tematykę zajęć
 • hasztag #dzieciakiratujazwierzaki
 • tagujemy profil Fundacji CultureLab (Facebook: @TupTupTup.Culturelab, Instagram: @tup_tup_tup)

Jeśli informacja o przeprowadzonych zajęciach została zamieszczona na stronie internetowej placówki, wystarczy zamieścić opis zajęć ze zdjęciami wraz z linkiem na stronę Akcji – http://www.culturelab.pl/dzieciaki-ratuja-zwierzaki-3/

4. Zastanowić się wraz z dziećmi, na rzecz których zwierząt (bociany czy szympansy) dzieci chcą stworzyć pacynki, a następnie przeprowadzić akcję charytatywną „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.

5. Wysłać pieniądze pozyskane z akcji charytatywnej na konto Fundacji CultureLab (dokładny opis procedury znajduje się w regulaminie) w ciągu 7 dni od przeprowadzenia wydarzenia. (Nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku).

6. Wypełnić krótki raport końcowy na stronie culturelab.pl do dnia 31 maja 2024 roku.

Regulamin

Regulamin Akcji można pobrać TUTAJ

Transparentność

Gwarantujemy pełną transparentność projektu.

Do końca lipca Fundacja przygotuje podsumowanie zebranych funduszy, raportując na stronię łączną kwotę zebranych funduszy, jak i łączną liczbę placówek biorących udział w Akcji.

Wraz z wybranymi ośrodkami ratowania zwierząt, Fundacja CultureLab stworzyła listę niezbędnych rzeczy potrzebnych do ochrony i ratowania dzikich zwierząt. W czerwcu 2024 r. zgodnie z deklaracjami Nauczycieli i Koordynatorów, odpowiednie kwoty zostaną przekazane na rzecz wybranych ośrodków. W zależności od wielkości pozyskanej kwoty wspólnie z weterynarzami i zootechnikami pracującymi w ośrodkach ratowania zwierząt zostanie podjęta ostateczna decyzja na temat tego, na jakie cele przekazane zostaną środki (np. bandaże, inkubatory, ogrodzenia, chipy, leki, żywność etc).

Do 31 lipca 2024 roku, Fundacja CultureLab opublikuje krótki raport z przeprowadzonej Akcji na stronie http://www.culturelab.pl.

Zapraszamy do udziału!

[subscribe]