PLGBC Green Building Symposium już za nami

zapis graficzny dyskusji o wartościach biznesowych podczas PLGBC Green Building Symposium

Fundacja CultureLab wystąpiła w nowej roli – roli partnera wspierającego Green Building Symposium, które odbyło się 4 października br. Podczas wydarzenia wzięliśmy udział w sesji GREEN INNOVATIONS, którą rozpoczął Teemu Lehtinen, Chief Digital Officer w KIRA-digi Finland. Przedstawił projekty wzmocnienia cyfrowej transformacji w fińskich sektorach nieruchomości i budownictwa. Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja Daniela Hojniaka, Sweco Consulting i case study siedziby agencji finansowej Bloomberg w Londynie, projektu pracowni Foster + Partners, jako najwyżej ocenionego dużego biurowca w systemie BREEAM.

Podczas panelu dyskusyjnego mówiono także o spektakularnych technologiach i materiałach zmieniających rynek budownictwa i nieruchomości. Kamil Zabadała, Apa Group – opowiedział o rozwiązaniach inteligentnej automatyki w obszarze funkcjonowania budynku. Andrzej Losor, Grupa Górażdże – zwrócił uwagę na potencjał ekologicznego betonu. Rafał Schurma, visio | architects and consultants, PLGBC podkreślił znaczenie innowacyjnych rozwiązań w architekturze. Teemu Lehtinen, KIRA – digi Finland przekonywał, iż przyszłość budynków jest cyfrowa i zrównoważona. Prelegenci zgodnie potwierdzili, że rozwiązania, które jeszcze wczoraj były innowacjami, jutro mogą stać się standardem. Dyskusję prowadziła Ewa Kosmala, Sustainability Trainers & Experts (ST&E).

Zakończeniem sesji była tematyka łączenia zrównoważonego rozwoju z wartościami biznesowymi. Wprowadzeniem do tematu było wystąpienie Kinvary Jardine Paterson, naszego partnera z World’s Largest Lesson nt. edukacji dla zrównoważonej przyszłości. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano o zrównoważonym rozwoju w kontekście wartości biznesowej. Udział w nim wzięły: Maria Andrzejewska, UNEP/GRID Warszawa; Maria Shmelova, Fundacja CultureLab; Kinvara Jardine Paterson, World’s Largest Lesson. W roli moderatora wystąpiła Agnieszka Sławomirska-Chmarzyńska, AMMC/IFM.

Podczas dyskusji zostały omówione kwestie otwartości polskiego biznesu na strategie zrównoważonego rozwoju, edukacji jako części tej strategii, pilnej potrzebie transformacji systemu edukacyjnego Polski i czerpania przykładów z zagranicy. Panelistki apelowały do polskiego biznesu o wprowadzenie elementu edukacji do swoich strategii biznesowych, co jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia założeń Agendy 2030.

[subscribe]