Obywatelski Pakt dla Edukacji – zbieramy głosy poparcia do końca września!

Z dumą informujemy, że nasza Fundacja znalazła się wśród inicjatorów i sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu dla Edukacji, który jest pierwszym tego typu kompleksowym dokumentem opisującym najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunku zmian.

Propozycję Obywatelskiego Paktu dla Edukacji przedstawiła Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, która powstała jesienią 2020 roku. Od tego czasu Sieć stworzyła kilkanaście szczegółowych opracowań dotyczących propozycji rozwiązania problemów, które stoją dziś przed polską szkołą i wczesną edukacją – rekomendacje dla władz centralnych, samorządów lokalnych i środowisk szkolnych.

(patrz: https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/otwiera się w nowej karcie)

Przeczytaj treść Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

Po co powstał Pakt?

Pakt ma być też dzwonkiem alarmowym, który obudzi opinię publiczną i uświadomi wszystkim, że ta kluczowa dla polskiej przyszłości dziedzina życia społecznego wymaga pilnej naprawy, a w kilku punktach – ratunku.

Liczymy, że po raz pierwszy w III RP, jakość edukacji – tak kluczowa dla prywatnego życia obywatelek i obywateli, dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziadków, nie mówiąc o setkach tysięcy nauczycielskich rodzin – stanie się jednym z zasadniczych tematów debat w kampanii wyborczej, a po wyborach – jednym z priorytetów nowych władz.

Pakt nie jest zamkniętą księgą. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas propozycje zostaną rozwinięte i uzupełnione o elementy ważne z perspektywy ugrupowań politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, innych organizacji społecznych i środowisk szkolnych.

Podpisy zbieramy do końca września!

[subscribe]