Nasza Fundacja partnerem International Academic Competitions Polska!

Czy znacie już International Academic Competitions Polska?  Są to konkursy dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych w ponad 42 krajach na świecie! Misją IAC jest uhonorowanie wybitnych akademickich zdolności poprzez oferowanie innowacyjnych, inspirujących, sprawiedliwych i istotnych możliwości do współzawodnictwa dla uczniów na całym świecie. Konkursy wiedzy akademickiej odgrywają wyjątkową rolę w edukacji uczniów, ponieważ motywują ich do odkrywania nowych obszarów nauki, jednocześnie nagradzając ich za wiedzę zdobytą na lekcjach w szkole. Co więcej, dzięki konkursom dzieci zdobywają umiejętności miękkie, tak ważne w dzisiejszych czasach. Rozwój pewności siebie, nawiązywanie kontaktów z uczniami z innych rejonów kraju, a także spoza niego, pozwala nie tylko zwiększyć posiadaną już wiedzę, ale przede wszystkim pomaga w kolejnych etapach życia małego człowieka.

W Polsce są to konkursy dla uczniów w wieku szkolnym, z dziedzin, takich jak historia, geografia, a także przyroda (biologia, chemia i fizyka). Konkursy te przeprowadzane są w rewolucyjnej formule Bee, która zyskuje popularność na całym świecie i od tego roku, dzięki nam, obecna jest na polskim rynku edukacyjnym. Inaugurację oraz start pierwszych konkursów zaplanowany jest na jesień 2021 (egzamin kwalifikacyjny online OREK na zawody regionalne).

Dlaczego to wszystko opowiadamy? A to dlatego, że w tym roku wraz z United Nation Association Poland oraz Funiversity objęliśmy patronatem International Academic Competitions Polska. Wierzymy, że takie inicjatywy wspierają i uzupełniają edukację programową w Polsce, a także zachęcą dzieci do sięgania po więcej!

Więcej szczegółów o inicjatywie oraz założenia programu znajdziecie na stronie IAC.

[subscribe]