Międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny FAR SEAS

Choć coraz więcej mówi się o szkodliwości alkoholu w życiu płodowym, badania pokazują, że wiele kobiet w ciąży nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z piciem alkoholu w ciąży, a wskaźniki konsumpcji alkoholu wśród ciężarnych w Polsce wahają się od 15% do 39%!

Dlatego też niezbędne są w tym zakresie działania edukacyjne, profilaktyczne i pomocowe, by kobiety były świadomego tego co powinny wiedzieć o alkoholu:

  • w codziennym życiu
  • kiedy planują mieć dziecko
  • kiedy są w ciąży lub karmią piersią

Bardzo duże znaczenie mają wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji i zwiększania świadomości o szkodliwym działaniu alkoholu w życiu płodowym.

 

Projekt FAR SEAS realizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ze środków Komisji Europejskiej jest pierwszym międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu:

  1. edukowanie kobiet o szkodliwym działaniu alkoholu na dziecko w życiu płodowym
  2. wspieranie kobiet w ograniczaniu picia alkoholu w czasie ciąży
  3. zapobieganie powstawaniu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) u dzieci

 

W ramach projektu prowadzone są takie działania, jak:

Celem strony internetowej www.dzieckobezfasd.pl jest niesienie pomocy kobietom w ograniczeniu picia alkoholu w ciąży, bądź zachowaniu abstynencji. Strona zawiera porady online, informacje naukowe i profesjonalne wsparcie.

  • szkolenie specjalistów z obszaru zdrowia i pomocy społecznej którzy mają kontakt z kobietami w swojej codziennej pracy

Specjaliści poznali narzędzia i procedury prowadzenia badań przesiewowych i krótkich interwencji oraz rozwijali umiejętności prowadzenia rozmów i motywowania kobiet do ograniczania zachowań, które mogą zwiększać ryzyko picia alkoholu w czasie ciąży.

  • nabór do grup badawczych i otoczenie odpowiednim wsparciem i opieką kobiet z grupy ryzyka spożywania alkoholu w ciąży

Adekwatna i profesjonalna pomoc, wsparcie oraz wdrażanie dobrych praktyk, by pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość kobiety i jej postawę wobec picia alkoholu w ciąży, to nadrzędny cel realizatorów.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz podania informacji o nim dalej!

[subscribe]