Kolejne pomysły na zabawy do pobrania!

Międzynarodowy projekt „Kids for Eco Action” trwa! Po edukacyjnych bajkach poświęconych wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju, a także audiobooków do każdej z nich, wraz z naszymi partnerami Lipka (Czechy) i Daphne (Słowacja) stworzyliśmy sześć scenariuszy lekcji, które wykorzystują różnorodne aktywności uczniów: eksperymenty, plastykę, gry –  ruchowe, pamięciowe i sensoryczne.

Wykonując pracę plastyczną lub grając w grę, dzieci nie tylko będą miały świetną zabawę, ale utrwalą wiedzę na temat zmiany klimatu, segregacji śmieci, ochrony bioróżnorodności oraz zapobiegania suszy. Wskazując dzieciom problemy, inspirujemy je do szukania rozwiązań. Zachęcamy do małych zmian, najpierw w domu,  na własnym podwórku, przedszkolu lub szkole. Podpowiadamy, co mali obywatele mogą zrobić sami lub w zespole, reszta – zależy od ich pomysłowości i zapału.

[subscribe]