Jesteśmy członkiem Grupy Zagranica!

logo grupy zagranica

21 września Fundacja CultureLab została Członkiem Grupy Zagranica. Jest to federacja polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacji – zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, jak i profilu oraz obszaru geograficznego działań. Wśród członków organizacji są m.in. Amnesty International Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja WWF Polska, Polska Akcja Humanitarna.

Od początku współpracy organizacje członkowskie uczestniczyły wspólnie w wielu konferencjach i spotkaniach, opracowywały dokumenty programowe dotyczące polskiej pomocy zagranicznej, konsultowały rządowe dokumenty dotyczące pomocy dla krajów w okresie transformacji i krajów rozwijających się, znalazły w Europie partnerów zajmujących się bliską im tematyką, a ponadto zainteresowały swoją działalnością kolejne polskie organizacje, które poszerzyły grono członków Grupy Zagranica.

Grupa Zagranica jest federacją kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych  zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową.

Grupa przyczynia się do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskiego sektora pozarządowego we współpracę rozwojową w takich dziedzinach jak:

  • działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego, zgodnego z Agendą 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach globalnego Południa
  • wspieranie demokracji
  • pomoc humanitarna
  • edukacja globalna, czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.

W ramach Grupy Zagranica działa aktywnie grupa robocza ds. edukacji globalnej, do której przystąpiła również nasza Fundacja. Jej zadaniem są działania edukacyjne z zakresu wyzwań globalnych, określonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, czyli Sustainable Development Goals, SDGs (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

[subscribe]