Fundacja Drzewo i Jutro partnerem konferencji „Nauczyciele Przyszłości”

23-24 września 2022 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod tytułem „Nauczyciele Przyszłości – razem dla środowiska”.

Jednym z partnerów tego wydarzenia została Fundacja Drzewo i Jutro.

Fundacja jest prywatną fundacją, założoną przez Agnieszkę i Jamesa Van Bergh, która realizuje cele statutowe poprzez współfinansowanie działań organizacji pozarządowych oraz instytucji w 4 obszarach:

  • wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin uchodźczych,
  • pomocy dzieciom i usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej,
  • edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
  • budowy integracyjnych placów zabaw przy szpitalach oraz specjalnych placówkach edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Do grona Partnerów fundacji należą m.in.: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Fundacja Dla Wolności oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Dziękujemy za wsparcie i cieszymy się na naszą współpracę!

Więcej o działaniach fundacji znajdziecie na jej stronie internetowej: www.fundacjadrzewoijutro.org

[subscribe]