18 października – Nasze filmy na III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to jedyny festiwal filmowy związany ze zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz Globalnymi Celami ONZ (SDGs).

W tym roku (18 października) odbędzie się 3. edycja tego wyjątkowego wydarzenia.  2 filmy Fundacji CultureLab, zostaną pokazane w ramach festiwalu.

Film Eko-patrol będzie ubiegał się o miano najlepszego filmu w kategorii Filmów Odpowiedzialnych. Eko-patrol to bajka mówiąca o ochronie zwierząt morskich, o konieczności segregacji śmieci oraz o współdziałaniu na rzecz przyrody.

Film – Inżynierka Wilczyca – zostanie pokazany po za konkursem. Bajka również mówi o segregacji śmieci, ale fabuła koncentruje się na nowych możliwościach jakie wynikają z odpowiedniej segregacji śmieci.

Jako młody zespół, który stawia pierwsze kroki w środowisku filmów animowanych, jesteśmy zaszczyceni, że filmy zostały dostrzeżone i zakwalifikowane przez Jurry konkursu.

O 17 Globalnych Celach (SDGs)
Tytuł Festiwalu upamiętnia, popularyzuje i bezpośrednio nawiązuje do działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. 17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Od tego czasu w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą jest Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, który w tym roku odbędzie się już po raz trzeci.
Bezpłatny konkurs dla tych, którym zależy na lepszym świecie.

III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Cele Zrównoważonego Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny.

 

Już wkrótce opublikowany zostanie szczegółowy program Festiwalu i na portalu Evenea będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. Festiwal jako imprezę jednodniową zaplanowano 18 października 2018 r (czwartek). Niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów). Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski).

[subscribe]