Nazwa projektu: Build Solid Ground

Organizatorzy: Habitat for Humanity oraz Fundacja CultureLab. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Miejsce prowadzenia projektu: Polska
Data: IV 2020 – X 2020
Beneficjenci: Dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczające do przedszkoli oraz ich nauczyciele i edukatorzy

Efekty:

 1. Książka „Przyjazne miasto” z trzema edukacyjnymi bajkami ukazującymi jakość mieszkalnictwa w slumsach, na terenie po katastrofie naturalnej jak i w przyjaznym/ zrównoważonym mieście – wydana w liczbie 700 bezpłatnych egzemplarzy
 2. Skrypt ze scenariuszami zajęć „Przyjazne miasto” nawiązujące do tematyki książki – wydany w liczbie 490 egzemplarzy
 3. 3 audiobooki
 4. piosenka edukacyjna o mieście
 5. 8000 dzieci otrzyma warsztaty edukacyjne na temat zrównoważonych miast
 6. 80 nauczycieli zwiększy swoją wiedzę z mieszkalnictwa i weźmie udział w szkoleniach stacjonarnych i online, otrzymując bezpłatne materiały edukacyjne
 7. Poprzez działania promocyjne minimum 1000 osób zwiększy swoją wiedzę z zakresu mieszkalnictwa

Cele projektu: Publkacja „Przyjazne miasto – bezpieczny dom” jak i cały projekt edukacyjny, realizowany przez Fundację CultureLab ma na celu pogłębienie wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju (tj. „Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”) poprzez:

• Naświetlenie zależności oraz pokazanie różnic i podobieństw szeroko pojętej sytuacji mieszkaniowej w krajach Globalnego Południa i w Polsce;
• Podniesienie świadomości, wiedzy, walka ze stereotypami i ukazanie sensu zaangażowania obywateli w Polsce w kwestie globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju miast zgodnie z SDG11 i rekomendacjami New Urban Agenda

Działania:

 1. Stworzenie innowacyjnych i spójnych estetycznie materiałów edukacyjnych dotyczących mieszkalnictwa na różnych kontynentach
 2. Stworzenie książki „Przyjazne miasto – bezpieczny dom”.
 3. Stworzenie skryptu z 18 scenariuszami zajęć nawiązujących do tematyki poruszanej w książce „Przyjazne miasto – bezpieczny dom”.
 4. Skład i druk publikacji (700 egemplarzy książki i 490 egzemplarzy skryptów)
 5. Przeprowadzenie warsztatów 20 wybranych przedszkolach warszawskich.
 6. Przeprowadzenie skróconej kampanii informacyjnej.
 7. Przeprowadzenie szkoleń dla min. 80 nauczycieli
 8. Przeprowadzenie działań w 400 przedszkolach z całej polski, docierając do 8000 dzieci